Näkökulmina estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede

Opinnot perehdyttävät opiskelijan taiteiden tutkimuksen keskeisiin menetelmiin ja käytäntöihin ja tarjoavat johdatuksen taiteiden tutkimuksen nykysuuntauksiin ja tutkimuksen kohteisiin. Taiteiden tutkimuksen opinnoissa etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin mitä taide on, miten taiteita luokitellaan, miten taiteita tutkitaan sekä miten erilaiset teoreettiset näkökulmat vaikuttavat tutkimukseen.

Opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien: Taiteiden tutkimus I

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kokonaisuuteen (25 op) kuuluu yksi pakollinen opintojakso (5 op) sekä joukko vapaavalintaisia opintojaksoja (15 op + 5 op), joiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Valinnaisissa opintojaksoissa voi kiinnostuksensa mukaan tutustua esimerkiksi johonkin toiseen taideaineeseen, taiteen sosiologiaan, taiteen filosofisiin kysymyksiin, nykytaiteen ja -kulttuurin ilmiöihin sekä taidehallintoon ja markkinointiin.

Samaa opintojaksoa ei voi käyttää kahteen eri perusopintokokonaisuuteen.

Osa opetuksesta on päiväopetusta yhteisopetuksena oppiaineen kanssa.

Taiteiden tutkimus ja teoria (TTT100), 25 op

Taiteiden tutkimus ja teoria, Syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 6.9.2016 - 30.6.2017
Taiteiden tutkimus ja teoria, Syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2015 - 30.6.2016

Pakollinen opintojakso 5 op

Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä (TTT101), 5 op

Opintojaksossa perehdytään taiteen tutkimuksen keskeisiin metodologisiin kysymyksiin. Kurssi johdattelee myös taideteosten tulkinnan ongelmiin.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä / Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.8.2017 - 30.8.2017
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä / Elokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.8.2016 - 29.8.2016
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä, toukokuu 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2015 - 17.6.2015

Vapaavalintaiset opintojaksot 15 op

Teoria- ja metodiopintoja (TTT104), 5-10 op

Teoria- ja metodiopintoja / Käsiteanalyysi ja termityö (TTT104)/ kesä 2017, 5 op
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.5.2017 - 10.9.2017
Kirjallisuus ja taide filosofian haastajana, uusintatentti toukokuu 2016, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 23.5.2016 - 23.5.2016
Kirjallisuus ja taide filosofian haastajana, uusintatentti huhtikuu 2016, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 16.4.2016 - 16.4.2016
Kirjallisuus ja taide filosofian haastajana / helmikuu 2016, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 1.2.2016 - 3.3.2016
Teoria- ja metodiopintoja: Afrikan musiikkikulttuurit, Kesä 2015, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 27.8.2015 - 17.9.2015
Teoria- ja metodiopintoja: Suomalainen kupletti -huumoria ja yhteiskuntakritiikkiä, Kesä 2015, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 11.8.2015 - 2.9.2015
Teoria- ja metodiopintoja: Arjen estetiikka, elokuu 2015, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2015 - 27.8.2015

Taidehallinto, taiteen tuottaminen ja markkinointi (TTT103), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa alueen peruskäsitteet ja aihepiiriin liittyvää keskeistä teoriakirjallisuutta. Hän osaa tarkastella valittua aihepiiriä taidemaailman kontekstissa ja soveltaa oppimaansa erilaisten aineistojen analyysiin ja tuottamiseen.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Taiteen vapaudesta tekijänoikeuksiin - johdatus taidemaailman oikeudellisiin kysymyksiin / maaliskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 16.3.2016 - 27.4.2016

Art Research in Finland (TTL220), 5 op

Art Research in Finland, september 2015
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2015 - 16.10.2015

Vapaavalintaiset opintojaksot 5 op

Teatteritieteen peruskurssi (TTE101E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa teatterin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti. Hän osaa kuvata teatteria tutkimuskohteena. Opiskelija osaa paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Teatteritieteen peruskurssi / syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 3.9.2015 - 15.10.2015

Kirjallisuustieteen perusteet (TYY110E), 5 op

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija siihen, miten kirjallisuudentutkimuksessa esitettyjen kysymysten tunteminen vaikuttaa myös omaan tapaan lukea ja tulkita paitsi kaunokirjallisuutta myös muita tekstejä.

Kurssi perehdyttää kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin, historiaan ja nykysovelluksiin. Kurssilla esitellään oppialan periaatteellisia lähtökohtia ja kysymyksenasetteluja, eri lähestymistapoja, niiden kehitystä ja nykytilaa sekä keskeistä terminologiaa.

Kirjallisuustieteen perusteet / syyskuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 19.9.2016 - 1.12.2016
Kirjallisuustieteen perusteet (Työväen akatemia), syksy 2016
Työväen akatemiaKauniainen 31.8.2016 - 19.10.2016
Kirjallisuustieteen perusteet / syyskuu 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.9.2015 - 26.11.2015
Kirjallisuustieteen perusteet (Työväen akatemia), syksy 2015
Työväen akatemiaKauniainen 2.9.2015 - 21.10.2015

Estetiikan perusteet (TES110E), 5 op

Opintojakson suorittaminen antaa yleiskuvan estetiikasta filosofisena tieteenalana.

Estetiikan perusteet/ kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 16.5.2017 - 6.6.2017
Estetiikan perusteet, uusintatentti tammikuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.1.2017 - 11.1.2017
Estetiikan perusteet, uusintatentti marraskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 21.11.2016 - 21.11.2016
Estetiikan perusteet / syyskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 6.9.2016 - 11.10.2016
Estetiikan perusteet/ Toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.5.2016 - 2.6.2016
Estetiikan perusteet, tentti helmikuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.2.2016 - 10.2.2016
Estetiikan perusteet, tentti joulukuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 14.12.2015 - 14.12.2015
Estetiikan perusteet / syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2015 - 13.10.2015
Estetiikan perusteet/ Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 12.5.2015 - 5.6.2015
Estetiikan perusteet (Mikkelin kesäyliopisto)
Mikkelin kesäyliopistoMikkeli 21.2.2015 - 14.3.2015
Estetiikan perusteet, tentti helmikuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.2.2015 - 11.2.2015

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita (TET1010e), 3-5 op

Saada perustiedot elokuva- ja televisiotutkimuksesta tutkimusalana, oppia hallitsemaan alan keskeiset käsitteet sekä harjoitella omien näkemysten muodostamista ja perustelemista.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita 3-5 op, Syyskuu 2016, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2016 - 17.10.2016
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita (Introduction to film and television studies), Syyskuu 2015, 3-5 op, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2015 - 12.10.2015
Introduction to film and television studies, September 2015, 3 cr, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2015 - 12.10.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista