TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT TALOUSTIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Taloustieteen perusopinnot koostuvat pakollisista opintojaksoista (TA1, TA2, TA5l) 15 op sekä kahdesta valinnaisesta erikoiskurssista (2 x 5 op).

Taloustieteen perusopinnot 25 op

TA1 Taloustieteen perusteet, sivuaineopiskelijoille, 5 op

Opintojakso on johdatus taloustieteen ajattelutapaan, teoreettiseen perustaan ja taloudellista käyttäytymistä koskevaan empiiriseen tietämykseen. Kurssilla käsitellään erityisesti yksittäisten taloudenpitäjien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta markkinoilla. Huomion kohteena ovat myös kansantalouden toiminta kokonaisuutena sekä julkisen sektorin rooli yhteiskunnassa. Kurssi on räätälöity sivuaineopiskelijoille sekä sisällön että esimerkkeihin perustuvan ei-matemaattisen esitystavan osalta.

TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, 5 op

TA5l Taloustieteen termejä ja sovellutuksia, 5 op

Jakso tarjoaa useista kansantaloustieteen mielenkiintoisista kysymyksistä teemaluentoja.

Opintojakso KA1/TA1.

TA5m Taloustieteen muita vuosittain vaihtuvia erikoiskursseja, 5 op

Jakso tarjoaa useista kansantaloustieteen mielenkiintoisista kysymyksistä teemaluentoja.

TA5m Other Topics (by Agreement), 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista