Latinaksi vuonna 1407 kirjoitettu Raamattu

Teologian kandidaatin tutkintoon sisällytettävät klassiset kielet ovat heprea, kreikka ja latina, jotka suoritetaan 10 opintopisteen opintojaksoina.

Tutkinnon linjasta riippuen siihen kuuluu yhdestä kolmeen klassista kieltä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Heprea (KL10), 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset lukea ja tulkita hepreankielistä Vanhaa testamenttia apuneuvojen avulla. Kurssi sisältää Raamatun heprean muoto- ja lauseopin pääpiirteet harjoituksineen sekä Vanhan testamentin tekstejä.

Heprea/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 15.5.2017 - 29.8.2017
Heprea/Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 19.5.2016 - 30.8.2016
Heprea/Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2015 - 27.8.2015

Kreikka (KL20), 10 op

Kreikka/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 15.5.2017 - 29.8.2017
Kreikka/Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 19.5.2016 - 31.8.2016
Kreikka/Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2015 - 27.8.2015

Latina (KL30), 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset lukea ja tulkita helpohkoa latinankielistä tekstiä sanakirjan ja muiden apuneuvojen avulla.

Kurssin loputtua opiskelija:

- hallitsee latinan pienen perussanaston sekä teologian erityissanastoa
- ymmärtää ja osaa käyttää kieliopin analyysissä tarvittavaa sanastoa
- tietää latinan kieliopin keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja osaa ne ulkoa
- tunnistaa ja osaa nimetä lauseopin keskeisimmät kielioppiasiat
- osaa soveltaa muoto- ja lauseopin tuntemustaan ja tuottaa sen avulla peruskäännöksen latinasta suomeen sanakirjoja apuna käyttäen

Latina/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.5.2017 - 14.6.2017
Latinan jatkokurssi / Helsingin seudun kesäyliopisto, 6 op
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 1.8.2016 - 30.8.2016
Latinan alkeiskurssi / Helsingin seudun kesäyliopisto, 6 op
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 30.5.2016 - 28.6.2016
Latina/Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2016 - 16.6.2016
Latina/Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 17.6.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anne Pääkkönen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista