Latinaksi vuonna 1407 kirjoitettu Raamattu

Teologian kandidaatin tutkintoon sisällytettävät klassiset kielet ovat heprea, kreikka ja latina, jotka suoritetaan 10 opintopisteen opintojaksoina.

Tutkinnon linjasta riippuen siihen kuuluu yhdestä kolmeen klassista kieltä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Heprea (KL10), 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset lukea ja tulkita hepreankielistä Vanhaa testamenttia apuneuvojen avulla. Kurssi sisältää Raamatun heprean muoto- ja lauseopin pääpiirteet harjoituksineen sekä Vanhan testamentin tekstejä.

Kreikka (KL20), 10 op

Latina (KL30), 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset lukea ja tulkita helpohkoa latinankielistä tekstiä sanakirjan ja muiden apuneuvojen avulla.

Kurssin loputtua opiskelija:

- hallitsee latinan pienen perussanaston sekä teologian erityissanastoa
- ymmärtää ja osaa käyttää kieliopin analyysissä tarvittavaa sanastoa
- tietää latinan kieliopin keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja osaa ne ulkoa
- tunnistaa ja osaa nimetä lauseopin keskeisimmät kielioppiasiat
- osaa soveltaa muoto- ja lauseopin tuntemustaan ja tuottaa sen avulla peruskäännöksen latinasta suomeen sanakirjoja apuna käyttäen

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista