Tiede kuuluu kaikille

Tiedejulkisuuden opintokokonaisuudessa tarkastellaan tieteen, tutkimuksen ja asiantuntijuuden merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Miten asiantuntijuutta ja tiedeviestintää tuotetaan erilaisilla julkisuuden foorumeilla, kuten valtamediassa, tieteen instituutioissa ja sosiaalisessa mediassa? Miksi tietokirjallisuus ja tiedekasvatus innoittavat yhä enemmän julkista keskustelua? Opinnoissa myös harjoitellaan tieteen yleistajuistamista.

Opinnot soveltuvat tutkijoille, tiedetoimittajille, tiedottajille ja kaikille julkisesta asiantuntijuudesta, tiedejulkisuudesta ja yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Edeltävät opinnot: Perusopinnot jossakin yliopiston oppiaineessa.

Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä valtiotieteellisessä tiedekunnassa Tiedeviestinnän opintokokonaisuuden kanssa. Huom! Tiedejulkisuuden opintokokonaisuutta ei järjestetä Avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2016-17.

Kaikille yhteiset opintojaksot 10 op

TJ1 Julkinen asiantuntijuus ja tutkimustieto yhteiskunnassa, 5 op

TJ3 Asiantuntijuus ja tiedeviestintä sosiaalisessa mediassa, 5 op

Valinnaiset opintojaksot 15 op

TJ2a Tieteestä tiedottaminen, 5 op

TJ2b Tiedejournalismi, 5 op

TJ4 Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt, 5 op

Jakson tavoitteena on antaa yleiskuva keskeisistä suomalaisista tiedeviestinnän instituutioista (esim. tiedetoimitukset, tiedekeskus) ja niiden toimintaperiaatteista. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, mitä nämä instituutiot ovat ja millaisille tavoitteille ja periaatteille niiden toiminta perustuu.

Kurssi järjestetään yhteiskurssina, Sosiaalitieteiden laitos/Tiedeviestinnän opintokokonaisuus ja Avoin yliopisto.

Opiskelijalta edellytetään vähintään perusopintojen laajuista suoritusta jossakin yliopiston oppiaineessa.

TJ5 Tietokirjallisuus ja tiedekasvatus julkisuudessa, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Salli Hakala, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä