Opinnot Avoimessa yliopistossa

Uskontotieteen perusopintoja

Uskontotieteen perusteet HUM (USH111), 4 op

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa uskontotieteen näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan tulkitsemiseen. Kurssilla esitellään ja arvioidaan yhdessä teoreettisia työvälineitä, joiden avulla opiskelija voi tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisen ajattelussa. Tämä on osa prosessia, jossa siirrytään tiedosta tieteeseen, faktoista teorioihin. Uskonnosta ilmiönä ja uskontoperinteistä saatavaa tietoa syvennetään harjoittelemalla analyyttista tapaa tarkastella kyseistä tietoa.

Uskonnollinen monimuotoisuus (USH140, UST270), 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uskontoperinteisiin tarkastelemalla eri perinteiden kietoutumista yhteen tai yhden perinteen jakautumista eri suuntauksiin. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija monikulttuurisuuteen ja eri uskontoperinteisiin Suomessa ja Euroopassa.

Uskonnollinen kokemus (USH120, UST270), 5 op

Maailman uskontoperinteet HUM (USH112), 6 op

Opintojakson tavoitteena on maailman uskontoperinteiden perustuntemus.

Kansanomainen uskonnollisuus (USH130, UST270), 5 op

Kurssilla käsitellään eri näkökulmia suomalaiseen kansanomaiseen uskonnollisuuteen ja sen tutkimukseen. Luennot käsittelevät sekä vanhempaa perinnettä että oman aikamme kansanomaista uskontoa. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa peruskäsitteet ja omaa perustiedot maailmankuvasta, sekä uskonnon yhteisöllisistä muodoista. Hän myös tietää, mistä ja miten hän voi saada lisää tietoa aihepiiristä.

Uskontotieteen aineopintoja

Historialliset uskonnot (USH254), 2-9 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista