Iäkäs mies kuuntelee tarkasti

• Mitä tutkimuskohteita sisältyy prosessiin, joka alkaa syntymästä ja kestää kuolemaan saakka?
• Miten ikääntyvien aktiivisuutta voidaan ylläpitää ja tukea?
• Miten voimme varautua väestön muuttuvan ikärakenteen mukanaan tuomiin haasteisiin?

Vanhenemisen tutkimuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot väestön ikärakenteen muutoksesta sekä sen yhteiskunnallisista ja yhteiskuntapoliittisista seurauksista. Opiskelijat oppivat myös ymmärtämään iän monimuotoisuutta ja merkitystä ihmiselämässä. Esillä on ikääntyminen sekä yhteiskunta- että yksilötasolla.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus, 25 op

Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus antaa hyvät perustiedot väestön ikärakenteen muutoksesta sekä sen yhteiskunnallisista ja yhteiskuntapoliittisista vaikutuksista. Opintokokonaisuus opettaa myös ymmärtämään iän monimuotoisuutta ja merkitystä ihmiselämässä. Esillä on ikääntyminen sekä yhteiskunta- että yksilötasolla. 

 

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, 5 op

Opintojakso johdattaa sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija on tutustunut mm. iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, vanhenemisen muodonmuutoksiin ja hyvän vanhenemisen kysymyksiin.

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, verkko-opinnot, toukokuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 18.6.2017
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, verkko-opinnot, marraskuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.11.2016 - 9.1.2017
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, Marraskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 8.11.2016 - 15.12.2016
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, marraskuu 2016, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 8.11.2016 - 15.12.2016
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.5.2016 - 23.6.2016
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, verkko-opinnot Marraskuu 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.11.2015 - 11.1.2016
PERUTTU Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, verkko-opinnot syksy 2015 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 2.11.2015 - 11.1.2016
PERUTTU Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, verkko-opinnot syksy 2015 (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoYlivieska 2.11.2015 - 11.1.2016
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, Syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2015 - 24.9.2015
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, syksy 2015 (Helsingin evankelinen opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 8.9.2015 - 24.9.2015
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, Kesäkuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 3.6.2015 - 5.7.2015

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, 5 op

Opintojakso tutustuttaa elämänkulkuun, sukupolven käsitteeseen ja sukupolvien vuorovaikutukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma elämänkulku- ja sukupolvitutkimuksen kysymyksenasetteluihin ja tutkimustapoihin

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, verkkotentti kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.5.2017 - 2.8.2017
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, verkkotentti lkv 2016-2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 19.10.2016 - 9.1.2017
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Verkkotentti (Kesä 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 6.6.2016 - 7.9.2016
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2016 - 12.3.2016
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Verkkotentti (Syksy 2015)
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.12.2015 - 16.12.2015
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Verkkotentti (Syksy 2015)
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.11.2015 - 16.11.2015
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 14.11.2015 - 14.11.2015
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Verkkotentti (Syksy 2015)
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.10.2015 - 14.10.2015
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2015 - 12.9.2015
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 9.9.2015 - 9.9.2015
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 3.8.2015 - 3.8.2015
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, Verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 10.6.2015 - 10.6.2015

Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, 5 op

Opintojakso johdattelee vanhenemisen tutkimuksen monitieteiselle kentälle ja tutustuttaa monilla eri tieteenaloilla tehtävään vanhenemisen tutkimukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kuva siitä, millaisia alan suomalaiset väitöskirjat ovat.

Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, verkkotentti, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 17.5.2017 - 14.8.2017
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, tentti lkv 2016-2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.10.2016 - 1.3.2017
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 16.4.2016 - 16.4.2016
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 13.2.2016 - 13.2.2016
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 10.10.2015 - 10.10.2015
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, lukuvuosi 2014-2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.4.2015 - 11.4.2015

Suomi ikääntyy, 5 op

Opintojakso antaa hyvät perustiedot väestön ikärakenteen muutoksesta, sen virittämistä yhteiskuntapoliittisista haasteista ja tavoista, joilla haasteisiin Suomessa vastataan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä tuntuma muun muassa eläkepolitiikkaa koskevaan keskusteluun.

Suomi ikääntyy, verkkotentti, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 29.5.2017 - 28.8.2017
Suomi ikääntyy, tentti lkv 2016-2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.11.2016 - 27.3.2017
Suomi ikääntyy, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2016 - 12.3.2016
Suomi ikääntyy, Tammikuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 19.1.2016 - 3.3.2016
Suomi ikääntyy, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 14.11.2015 - 14.11.2015
Suomi ikääntyy, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2015 - 12.9.2015

Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

Opintojakso tutustuttaa ”uuteen eläkeläiselämään” ja muihin vanhenemisen muodonmuutoksiin sekä niiden yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, kuinka vanhuuskin muuttuu yhteiskunnallisten muutosten myötä.

Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, verkkotentti, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.6.2017 - 18.9.2017
Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, tentti lkv 2016-2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.10.2016 - 26.4.2017
Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 16.4.2016 - 16.4.2016
Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 13.2.2016 - 13.2.2016
Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 10.10.2015 - 10.10.2015
Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, lukuvuosi 2014-2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.4.2015 - 11.4.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Pia Silander, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista