Iäkäs mies kuuntelee tarkasti

• Mitä tutkimuskohteita sisältyy prosessiin, joka alkaa syntymästä ja kestää kuolemaan saakka?
• Miten ikääntyvien aktiivisuutta voidaan ylläpitää ja tukea?
• Miten voimme varautua väestön muuttuvan ikärakenteen mukanaan tuomiin haasteisiin?

Vanhenemisen tutkimuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot väestön ikärakenteen muutoksesta sekä sen yhteiskunnallisista ja yhteiskuntapoliittisista seurauksista. Opiskelijat oppivat myös ymmärtämään iän monimuotoisuutta ja merkitystä ihmiselämässä. Esillä on ikääntyminen sekä yhteiskunta- että yksilötasolla.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus, 25 op

Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus antaa hyvät perustiedot väestön ikärakenteen muutoksesta sekä sen yhteiskunnallisista ja yhteiskuntapoliittisista vaikutuksista. Opintokokonaisuus opettaa myös ymmärtämään iän monimuotoisuutta ja merkitystä ihmiselämässä. Esillä on ikääntyminen sekä yhteiskunta- että yksilötasolla. 

 

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, 5 op

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, 5 op

Opintojakso tutustuttaa elämänkulkuun, sukupolven käsitteeseen ja sukupolvien vuorovaikutukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma elämänkulku- ja sukupolvitutkimuksen kysymyksenasetteluihin ja tutkimustapoihin

Monitieteinen vanhenemisen tutkimus, 5 op

Opintojakso johdattelee vanhenemisen tutkimuksen monitieteiselle kentälle ja tutustuttaa monilla eri tieteenaloilla tehtävään vanhenemisen tutkimukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kuva siitä, millaisia alan suomalaiset väitöskirjat ovat.

Suomi ikääntyy, 5 op

Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

Opintojakso tutustuttaa ”uuteen eläkeläiselämään” ja muihin vanhenemisen muodonmuutoksiin sekä niiden yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, kuinka vanhuuskin muuttuu yhteiskunnallisten muutosten myötä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista