Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleisopintoja

PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen omassa asiantuntijuudessaan
  • osaa säädellä ja mukauttaa omaa toimintaansa tavoitteellisesti oman alan keskeisissä viestintätilanteissa
  • on saanut lisää varmuutta erilaisissa vuorovaikutustehtävissä toimimiseen sekä valmiuksia oman vuorovaikutusosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Tieteellinen kirjoittaminen (suomi), 2 op

Tiedekuntien yhteisiä yleisopintoja

TVT-ajokortti, 3 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista