Tietokoneen käyttöä, näppis ja kännykkä

Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa opiskelutaitoja: tietokoneen avulla laaditaan esseitä, seminaaritöitä, esityksiä, etsitään tietoa ja kirjallisuutta sekä opiskellaan kokonaisia opintojaksoja etäopintoina. Opintojakso on osa yliopistotutkintoihin sisältyviä pakollisia yleisopintoja ja se vastaa kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä tvt-ajokorttia.

Opinto-ohjelmat syksystä 2017 alkaen: Opiskelijan digitaidot

Opinnot Avoimessa yliopistossa

TVT-ajokortti, 3 op

Opintojaksolla halutaan varmistaa, että yliopistoon saapuvilla opiskelijoilla on riittävät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustiedot ja -taidot opintojensa suorittamista varten. TVT-ajokorttiin sisältyy viisi erilaista osiota:

  1. Tietokoneen käytön perusteet
  2. Helsingin yliopiston tieteotekninen ympäristö
  3. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen
  4. Tiedonhankinta
  5. Tietoturva ja tietosuoja

Opintojakso vastaa kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä tvt-ajokorttia.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista