Jalkakäytävä ja pyörätie tulvan alla.

Ympäristöpolitiikan opetuksen tavoitteena on tarjota katsaus ympäristöongelmien yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja seurauksiin sekä pohtia kriittisesti ympäristöongelmien keskeisimpiä ratkaisukeinoja.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi opiskella ympäristöpolitiikasta vain johdantokurssin. Kurssin tavoitteena on yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin tutustuminen ja  ympäristön politisoitumisen hahmottaminen. Lisäksi opiskelija saa yleiskuvan ympäristöpolitiikan muutoksista ja tulevaisuuskuvista.

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista