Jalkakäytävä ja pyörätie tulvan alla.

Ympäristöpolitiikan opetuksen tavoitteena on tarjota katsaus ympäristöongelmien yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja seurauksiin sekä pohtia kriittisesti ympäristöongelmien keskeisimpiä ratkaisukeinoja.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi opiskella ympäristöpolitiikasta vain johdantokurssin. Kurssin tavoitteena on yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin tutustuminen ja  ympäristön politisoitumisen hahmottaminen. Lisäksi opiskelija saa yleiskuvan ympäristöpolitiikan muutoksista ja tulevaisuuskuvista.

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot, kesäkuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.6.2017 - 31.8.2017
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot, maaliskuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.3.2017 - 17.4.2017
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot, maaliskuu 2017, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 1.3.2017 - 17.4.2017
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, Kesäkuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.6.2016 - 31.8.2016
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot Helmikuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 29.2.2016 - 18.4.2016
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot kevät 2016 (Helsingin evankelinen opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 29.2.2016 - 18.4.2016
Peruttu
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot kevät 2016 (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoYlivieska 29.2.2016 - 18.4.2016
Peruttu
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot kevät 2016 (Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Keski-Pohjanmaan kesäyliopistoKokkola 29.2.2016 - 18.4.2016
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, Kesäkuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 29.6.2015 - 31.8.2015
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot Helmikuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 18.2.2015 - 31.3.2015
Johdatus ympäristöpolitiikkaan, verkko-opinnot (Helsingin evankelinen opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 18.2.2015 - 31.3.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Pia Silander, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista