Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.9.2018 klo 12:00 - 7.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 17.10.2018
09:15 - 10:45

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on yksi vaihtoehto Opintosuuntien yhteiset opinnot -kokonaisuudessa, josta on pakollista suorittaa kaksi opintojaksoa.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat ja oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat.

Käytyäsi kurssin:

· sinulle on muodostunut yleiskäsitys yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista oikeuteen ja näiden suhteesta oikeustieteeseen;

· osaat tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä suuntauksia ja arvioida niiden merkitystä oikeuden kannalta;

· ymmärrät kuinka yhteiskuntatieteet voivat myötävaikuttaa lainsäädännön laadun kehittämiseen sekä lainsäädännön vaikutusarvioiden tekemiseen;

· sinulle on muodostanut kuva yhteiskuntatieteiden soveltuvuudesta esimerkiksi oman OTM-lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytteen viitekehykseksi;

· osaat tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelusi luonteen ja osaat tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliasi lakimiehenä yhteiskunnassa; sekä

· olet kartuttanut tutkimustaitojasi tavalla, jota voit hyödyntää OTM -lopputyössäsi sekä muissa kirjallisissa töissä.

Kurssin keskeisin suoritusmuoto on kirjallinen essee mikä tarkoittaa, että arvioinnissa painotetaan oppimiesi asioiden ymmärtämistä niiden muistamisen ja toistamisen sijaan.

Syksy 2018 - kevät 2019.

Verkkotentti suoritetaan kurssin Moodle-alustalla.

Verkkotentissä tentittävä kirjallisuus:

Oikeus ja yhteiskunta

· Kaijus Ervasti, Oikeussosiologia ja oikeuspoliittinen tutkimus osana oikeustiedettä, s. 61-132, teoksessa Oikeustiede-Jurisprudentia XLIV. Suomalainen lakimiesyhdistys 2011.

· Toomas Kotkas ja Susanna Lindroos-Hovinheimo (toim.), Yhteiskuntateorioiden oikeus. Tutkijaliitto 2010.

· Sally Engle Merry, New Legal Realism and the Ethnography of Transnational Law, Law and Social Inquiry 31(4) 2006, s. 975-995.

· Panu Minkkinen, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus – suuntaus, tarkastelutapa, menetelmä? Lakimies 7-8/2017, s. 908-923.

· Brian Z. Tamanaha, A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism, Journal of Law and Society 27(2) 2000, s. 296-321.

Oikeus, yhteiskunta ja kulttuuri

· Sally Engle Merry, What Is Legal Culture - An Anthropological Perspective Using Legal Culture, Journal of Comparative Law 5(2), s. 40-58.

· Naomi Mezey, Law as Culture, Yale Journal of Law & the Humanities 13(1) 2001, s. 35-68.

· Sally Falk Moore, Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949-1999, Journal of the Royal Anthropological Institute 7(1) 2001, s. 95-116.

· Annelise Riles, Anthropology, Human Rights, and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage, American Anthropologist 108(1) 2006, s. 52-65.

Oikeus, yhteiskunta ja sukupuoli

· Patricia A. Cain, Feminist Legal Scholarship, Iowa Law Review 77(1) 1991, s. 19-39.

· Johanna Niemi, Onko ’oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala? Lakimies 7-8/2015, s. 1022-1039.

0-5.

Siirtymäsäännöksiä

Lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 suoritetut osasuoritukset (200220A luentokurssi; 200220B verkkotentti) vastaavat OTM-302 Oikeus ja yhteiskunta -kurssin elementtejä, eikä niitä tarvitse suorittaa uudestaan. Eli jos olet suorittanut 200220A luentokurssin, suoritat vain verkkotentin. Jos olet suorittanut 200220B verkkotentin, kirjoitat vain kotiesseen.

Lukuvuoden 2015-2016 loppuun saakka maisterin tutkintoon on sisältynyt pakollisina opintoina oikeussosiologian (6 op) ja oikeustaloustieteen (6 op) aineopintokurssit.

Mikäli olet suorittanut viimeistään kesätentissä 16.8.2016 mennessä oikeussosiologian pakolliset aineopinnot 6 opintopistettä, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Tällöin tutkintotodistuksessasi näkyy pakollisten aineopintojen kurssina oikeussosiologia 6 op, ylimenevän opintopisteen saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut oikeustaloustieteen pakolliset aineopinnot 6 opintopistettä ennen 1.8.2016, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Tällöin tutkintotodistuksessasi näkyy pakollisten aineopintojen kurssina oikeustaloustiede 6 op, ylimenevän opintopisteen saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut sekä oikeussosiologian että oikeustaloustieteen pakolliset aineopinnot 16.8.2016 mennessä, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Molemmat aineopintokurssit näkyvät tällöin tutkintotodistuksessasi. Ylimenevät opintopisteet (7 op) saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut ennen 1.8.2016 oikeussosiologian opinnoista yhden tai kaksi osasuoritusta, luetaan osasuoritukset lukuvuoden 2018-2019 loppuun asti opintopistemääräänsä asti osaksi OTM-302 Oikeus ja yhteiskunta –kurssia. Suoritat tällöin puuttuvat opintopisteet osallistumalla verkkotenttiin. Verkkotenttiin ilmoittaudutaan silloin WebOodissa, ja osasuoritukset ja niiden opintopistemäärä mainitaan ilmoittauduttaessa lisätiedoissa. Tenttiin ilmoittautuessasi tulee myös ilmoittaa, mistä teemasta tai kirjallisuudesta toivot tenttikysymykset. Lähtökohtana on, ettei jo suoritettua kirjallisuutta voi tenttiä uudelleen. Lukuvuoden 2018-2019 jälkeen osasuoritukset siirretään valinnaisiin opintoihin.

Syksyllä (vanhaa tutkintoa suorittaville) verkkotentti, yksi luentotilaisuus ja vaativa tieteellinen kotiessee.

Keväällä (uutta tutkintoa suorittaville) verkkotentti, luento-opetus (16 t), ja tieteellinen kotiessee.

Verkkotentti kuuluu kumpaankin suoritusmuotoon.

Katso tarkempi ohjeistus Moodlesta.

Prof. Panu Minkkinen, panu.minkkinen@helsinki.fi