Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.10.2019 klo 12:00 - 4.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 11.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 13.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 15.11.2019
10:15 - 11:45
Pe 15.11.2019
14:15 - 15:45
Ma 18.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.11.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on yksi vaihtoehto Opintosuuntien yhteiset opinnot -kokonaisuudessa, josta on pakollista suorittaa kaksi opintojaksoa.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat ja oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat.

Käytyäsi kurssin:

· sinulle on muodostunut yleiskäsitys yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista oikeuteen ja näiden suhteesta oikeustieteeseen;

· osaat tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä suuntauksia ja arvioida niiden merkitystä oikeuden kannalta;

· ymmärrät kuinka yhteiskuntatieteet voivat myötävaikuttaa lainsäädännön laadun kehittämiseen sekä lainsäädännön vaikutusarvioiden tekemiseen;

· sinulle on muodostanut kuva yhteiskuntatieteiden soveltuvuudesta esimerkiksi oman OTM-lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytteen viitekehykseksi;

· osaat tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelusi luonteen ja osaat tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliasi lakimiehenä yhteiskunnassa; sekä

· olet kartuttanut tutkimustaitojasi tavalla, jota voit hyödyntää OTM -lopputyössäsi sekä muissa kirjallisissa töissä.

Kurssin keskeisin suoritusmuoto on kirjallinen essee mikä tarkoittaa, että arvioinnissa painotetaan oppimiesi asioiden ymmärtämistä niiden muistamisen ja toistamisen sijaan.

Syksy 2019 - kevät 2020.

Koronaviruksen vuoksi kevään 2020 lähiopetuskerrat on peruttu.

Kokonaissuoritus koostuu kahdesta elementistä:

· verkkotentistä (90 min; 30% kokonaisarvosanasta); ja
· osallistumisesta luento-opetukseen (16 h) ja sen yhteydessä kirjoitettavasta kotiesseestä (3000 sanaa) (70% kokonaisarvosanasta).

Huom. kumpikin elementti on suoritettava saman lukuvuoden aikana.

Verkkotenttipäivät Moodlessa:

ke 16.10.2019, 9.15-10.45

ke 15.01.2020, 9.15-10.45

ke 27.05.2020, 9.15-10.45

Verkkotentissä tentittävä kirjallisuus:

Oikeus ja yhteiskunta

· Kaijus Ervasti, Oikeussosiologia ja oikeuspoliittinen tutkimus osana oikeustiedettä, s. 61-132, teoksessa Oikeustiede-Jurisprudentia XLIV. Suomalainen lakimiesyhdistys 2011.

· Toomas Kotkas ja Susanna Lindroos-Hovinheimo (toim.), Yhteiskuntateorioiden oikeus. Tutkijaliitto 2010.

· Sally Engle Merry, New Legal Realism and the Ethnography of Transnational Law, Law and Social Inquiry 31(4) 2006, s. 975-995.

· Panu Minkkinen, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus – suuntaus, tarkastelutapa, menetelmä? Lakimies 7-8/2017, s. 908-923.

· Brian Z. Tamanaha, A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism, Journal of Law and Society 27(2) 2000, s. 296-321.

Oikeus, yhteiskunta ja kulttuuri

· Sally Engle Merry, What Is Legal Culture - An Anthropological Perspective Using Legal Culture, Journal of Comparative Law 5(2), s. 40-58.

· Naomi Mezey, Law as Culture, Yale Journal of Law & the Humanities 13(1) 2001, s. 35-68.

· Sally Falk Moore, Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949-1999, Journal of the Royal Anthropological Institute 7(1) 2001, s. 95-116.

· Annelise Riles, Anthropology, Human Rights, and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage, American Anthropologist 108(1) 2006, s. 52-65.

Oikeus, yhteiskunta ja sukupuoli

· Patricia A. Cain, Feminist Legal Scholarship, Iowa Law Review 77(1) 1991, s. 19-39.

· Johanna Niemi, Onko ’oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala? Lakimies 7-8/2015, s. 1022-1039.

0-5.

Kurssille otetaan enintään 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssikokonaisuus tulee suorittaa yhden ja saman lukuvuoden aikana. Kokonaisuus koostuu kahdesta osasta: verkkotentti (90 min, 30% arvosanasta) ja luentokurssi (16 h + kotiessee 3000 sanaa, 70% arvosanasta). Verkkotentti järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana, luentokurssit 2-3 kertaa lukuvuosittain.

Kullekin luentokurssille otetaan enintään 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Katso tarkempi ohjeistus Moodlesta.

Prof. Panu Minkkinen, panu.minkkinen@helsinki.fi