Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Yleinen tentti 28.10.2020 - 28.10.2020
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu (kevät 2021) 2 Cr Luentokurssi 3.5.2021 - 21.5.2021
Rättskultur och rättsjämförelse (våren 2021) 2 Cr Luentokurssi 10.5.2021 - 21.5.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 6.7.2020 - 6.7.2020
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 13.5.2020 - 13.5.2020
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 5 Cr Luentokurssi 4.5.2020 - 29.5.2020
Rättskultur och rättsjämförelse 5 Cr Luentokurssi 4.5.2020 - 29.5.2020
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 11.3.2020 - 11.3.2020
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 11.12.2019 - 11.12.2019
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 9.10.2019 - 9.10.2019
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 16.5.2019 - 16.5.2019
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 5 Cr Luentokurssi 6.5.2019 - 24.5.2019
Rättskultur och rättsjämförelse 5 Cr Luentokurssi 6.5.2019 - 17.5.2019
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 28.11.2018 - 28.11.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 Cr Tentti 26.9.2018 - 26.9.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 5 Cr Luentokurssi 7.5.2018 - 18.5.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu, tentti 2 Cr Tentti 4.5.2018 - 4.5.2018
Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu, tentti 2 Cr Tentti 16.3.2018 - 16.3.2018

Kohderyhmä

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin vaihtoehtoisesti pakollisiin opintoihin. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu oikeusvertailun peruskäsitteisiin ja metodologiaan sekä keskeisten suurten oikeusperheiden ominaispiirteisiin ja eroihin.

Ajoitus

IV opetusperiodi

Sisältö

Oikeusvertailun metodit ja suuret oikeusperheet.

Suoritustavat

Korvaava suoritus 2 op tentille koronavirus-tilanteesta johtuen on Moodle-luentojen seuraaminen ja niiden perusteella oppimispäiväkirjan (1500 sanaa) kirjoittaminen.

· 10 tunnin luentopaketti. Luennot Moodlessa OTM-304 kurssisivulla.

· Luentojen perusteella jokainen opiskelija tekee luentopäiväkirjan, joka jätetään viimeistään ke 28.10. Moodleen. Laajuus 1500 sanaa (+/- 10 %).

· Luentopäiväkirja arvostellaan 0-5.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan ennen kurssin alkua Moodlessa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosana määräytyy oppimispäiväkirjan perusteella. 0-5.

Lisätiedot

Kevään 2021 luentokurssille otetaan enintään 150 suomenkielistä opiskelijaa ja enintään 20 ruotsinkielistä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toteutus

Luennot, ryhmätyöt ja oppimispäiväkirja. Alkuluentojen jälkeen opiskelijat jaetaan 7–8 hengen ryhmiin, joiden tehtävänä on kirjallisuuden ja muun aineiston perusteella valmistella ryhmätyö johonkin oikeuskulttuuriin liittyvästä aiheesta. Ryhmätyöt esitetään, opponoidaan ja arvioidaan. Jokainen opiskelija laatii lisäksi kurssin oppimispäiväkirjan. Osallistuminen opetukseen on pakollista siten, että 20 opetustunnista on mahdollista olla pois korkeintaan kahdelta tunnilta, joita ei tarvitse korvata lisätehtävin. Tämän ylimeneviä poissaoloja ei ole mahdollista korvata.