Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 4.10.2018
10:15 - 14:00
Ma 8.10.2018
16:15 - 18:00
Ke 10.10.2018
12:15 - 14:00
Ma 15.10.2018
16:15 - 18:00
Ke 17.10.2018
12:15 - 14:00
Ma 22.10.2018
16:15 - 18:00
Ke 24.10.2018
12:15 - 14:00
Ma 29.10.2018
16:15 - 18:00
Ke 31.10.2018
12:15 - 14:00

Muu opetus

10.10. - 31.10.2018 Ke 16.15-18.00
Mikael Mieskolainen
Opetuskieli: englanti

Kuvaus

Master’s Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences is responsible for the course.

Module where the course belongs to:

 • PAP300 Advanced Studies in Particle Physics and Astrophysical Sciences
  Compulsory for:
  1. Study Track in Particle Physics and Cosmology

The course is available to students from other degree programmes.

Edeltävät kurssisuoritukset: matemaattiset apuneuvot II, kvanttimekaniikka I, elektrodynamiikka I, analyyttinen mekaniikka I, lineaarialgebra I, modernin fysiikan alkeet/aineen rakenne, erikoinen suhteellisuusteoria I

Suositellaan: matemaattiset apuneuvot III, kvanttimekaniikka II, soveltuvat matematiikan kurssit

 • hiukkasfysiikan perusteet ja terminologia
 • hiukkasfysiikan ongelmaratkaisun lähtökohdat
 • hiukkasfysiikan koejärjestelmien perusteet ja suunnittelukriteerit
 • relativistisen hiukkaskinematiikan perusteet
 • standardimallin perusteet
 • diracin yhtälö
 • hiukkasfysiikan symmteriaperiaatteet ja säilymislait

3. opintovuosi: edeltävät kurssisuoritukset: kvanttimekaniikka I, elektrodynamiikka I, analyyttinen mekaniikka I, lineaarialgebra I, modernin fysiikan alkeet/aineen rakenne, erikoinen suhteellisuusteoria I

Formal Course Outline (5 ECTS)

 • Underlying concepts
 • Decay rates and cross sections
 • The Dirac equation
 • Interaction by particle exchange
 • Electron-positron annihilation
 • Electron-proton elastic scattering
 • Deep inelastic scattering
 • Symmetries and the quark model
 1. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: http://www.courses.physics.helsinki.fi/fys/ipp/

Literature

 • M. Thomson, Modern Particle Physics, Cambridge University Press 2013. – pakollinen kurssikirja
 • F. Halzen, A.D. Martin, Quarks and Leptons , John Wiley & Sons 1984.
 • D. Griffiths, Introduction to elementary particles, John Wiley & Sons 1987.
 • M. Peskin, D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Westview Press 1995.
 • I. Aitchison, A. Hey, Gauge Theories in Particle Physics, Taylor & Francis 2004.
 • A. Seiden, Particle Physics: A Comprehensive Introduction, Addison-Wesley 2004.
 • O. Nachtmann, Elementary Particle Physics, Springer-Verlag 1990.

Web Resources

CERN summer student lectures, Introductory lectures

Laskuharjoitukset, hiukkasfysiikan laboratoriotyöt

Grading is from 1 to 5. Exercises are 30% of the total grade. There is an oral final exam at the end of the course.

Lecturing schedule of this course has changed. The course will hopefully be arranged in October. More detailed information about the lecture times will be announced as soon as possible.

Lähiopetus: luennot ja laskuharjoitukset, ei läsnäolopakkoa

Demonstraatiot: ilmaisindemonstraatiot ilmaisinlaboratoriossa