Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.10.2019 klo 09:00 - 8.12.2019 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Jari Salminen kuva

Jari Salminen

Julkaistu, 7.4.2020 klo 20:29

Kohdassa Kurssin suorittaminen on ohjeet 5.5. ilmoitetun tenttikerran korvaavasta suorituksesta. Essee-tehtävien suorittaminen edellyttää normaalia ilmoittautumista weboodissa 5.5. kuulusteluun.

t. Jari Salminen

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
08:15 - 09:45
Ti 14.1.2020
08:15 - 09:45
Ke 15.1.2020
08:15 - 09:45
Ma 20.1.2020
08:15 - 09:45
Ti 21.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.1.2020
08:15 - 09:45
To 23.1.2020
08:15 - 11:45
Ti 28.1.2020
08:15 - 11:45
To 30.1.2020
08:15 - 11:45
To 5.3.2020
16:00 - 19:00
To 5.3.2020
16:00 - 20:00

Muu opetus

22.01. - 29.01.2020 Ke 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
13.02.2020 To 14.15-15.45
20.02.2020 To 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
21.01.2020 Ti 14.15-15.45
07.02.2020 Pe 10.15-11.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
28.01.2020 Ti 12.15-13.45
04.02.2020 Ti 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
29.01.2020 Ke 16.15-17.45
05.02.2020 Ke 16.15-17.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
14.02.2020 Pe 08.15-09.45
21.02.2020 Pe 08.15-09.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
11.02.2020 Ti 14.15-15.45
18.02.2020 Ti 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
05.02.2020 Ke 14.15-15.45
12.02.2020 Ke 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
27.01.2020 Ma 14.15-15.45
03.02.2020 Ma 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
28.01.2020 Ti 14.15-15.45
04.02.2020 Ti 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
05.02.2020 Ke 08.15-09.45
12.02.2020 Ke 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
14.02.2020 Pe 10.15-11.45
21.02.2020 Pe 10.15-11.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
27.01.2020 Ma 12.15-13.45
03.02.2020 Ma 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
10.02.2020 Ma 12.15-13.45
17.02.2020 Ma 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
27.01.2020 Ma 16.15-17.45
03.02.2020 Ma 16.15-17.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
11.02. - 18.02.2020 Ti 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi

Materiaalit

Filosofis-yhteiskunnalliseen osuuteen sisältyvä artikkeli: Koulun pirulliset dilemmat (luku 2).

Kurssin suorittaminen

KURSSIN KORVAAMINEN ESSEELLÄ 11.8.2020 TENTIN SIJAAN

Osuuteen on ilmoittauduttava weboodissa määräaikaan mennessä.

MONIKULTTUURISUUSOSUUS

Kysymys, johon vastataan Dervinin luentojen ja Suomalainen vieraskirja -teoksen perusteella:

Pohdi, mitä Dervin tarkoittaa kriittisellä interkulttuurisuudella (critical interculturality) ja mihin kriittistä interkulttuurisuusnäkemystä tarvitaan. Pohdi myös sitä, millä tavalla Suomalaisen vieraskirjan sisältö vastaa Dervinin näkemyksiin.

TAI

Kysymys johon vastataan Dervinin teoksen ja Suomalainen vieraskirja -teoksen perusteella:

Pohdi kulttuuri-käsitteen dilemmaattista luonnetta ja sen yhteyttä identiteetin, toiseuden ja rasismin käsitteisiin. Esittele kaikista konkreettinen kasvatuskontekstiin liittyvä esimerkki.

Esseen laajuus n. kuusi liuskaa (fonttikoko 12, riviväli 1,5). Palautus Moodlessa olevaan kansioon tai sähköpostilla (heini.paavola@helsinki.fi), jos Moodleen ei ole pääsyä. Esseen palautuksen takaraja on tiistai 11.8. klo 19.00.

FILOSOFIS-YHTEISKUNNALLINEN OSUUS

Filosofis-yhteiskunnallisen osuuden essee-tehtävä on seuraava. Kirjoita n. kuuden liuskan essee (fonttikoko 12, riviväli 1,5) aiheesta koulun ja yhteiskunnan suhde. Osoita esseessä millaisia jännitteitä kohdistuu kouluinstitutioon, mitkä tekijät vaikuttavat sen toimintaan? Essee perustuu Antikainen et al. teokseen Kasvatussosiologia (eri painokset kelpaavat) sekä kurssin luento-osuuteen. Luento-osuuden voi korvata teoksella Koulun pirullisen dilemmat (Teos 2012). Molemmat teokset löytyvät sekä painettuna että e-kirjana.

Ilmoita viittaukset aineistoon suluissa tekstin mukana tai käyttämällä alanootteja. Palautus Moodlessa olevan kansioon tai sähköpostilla (jari.salminen@helsinki.fi), jos Moodleen ei ole pääsyä. Esseen palautuksen takaraja on tiistai 11.8. klo 19.00.

t. Jari Salminen

Kuvaus

Opintokokonaisuus on pakollinen opiskelijoille, joiden tutkintoon kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

Suoritus opintopolun mukaisesti.

Järjestetään kerran kevät- ja syyslukukaudella suomeksi ja lisäksi kerran englanniksi ja kerran ruotsiksi.

I ja III periodit.

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

Kirjallisuus osoitetaan seuraavasta luettelosta:

 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY oppimateriaalit.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.
 • Ryhmissä käsiteltävät kaksi artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli) Artikkelit ovat referee-artikkeleita. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Vierailut, opiskelijan kirjoittamat kommentaarit ja niistä saatava palaute.

Kokonaisarvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla fil.hist. osuuden ja monikulttuurisuusosuuden keskiarvon perusteella.

Ryhmäosuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ohjeet tenttiä varten

Monikulttuurisuuskasvatuksen osuus tentitään perinteisenä essee-vastaustenttinä annettuina tiedekuntatenttipäivinä.

a) Mikäli olet mukana monikulttuurisuusluennoilla (Dervin), suoritetaan:

Luennot + Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.

b) Mikäli et ole mukana luennoilla, suoritetaan:

Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.

+ Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.

Filosofis-yhteiskunnallinen osuus tentitään perinteisenä essee-vastaustenttinä annettuina tiedekuntatenttipäivinä.

Pakolliset teokset:

Antikainen, A, Rinne, R. ja Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. tai 3. painos). Helsinki:WSOY.

Luennot voi korvata teoksella Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki:Teos.

Tarkempia ohjeita, luentojen diat sekä ryhmäkerroilla käytettävät artikkelit löytyvät Moodlesta. Kurssiavain: kykf

Linkki syksyn 2019 toteutuksen Moodleen https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=34944

Linkki kevään 2020 toteutuksen Moodleen https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=36700

Linkki Moodlealueelle, kevät 2020: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=36700

Luentokurssi ja siihen liittyvä kirjatentti sekä ryhmäopetus. Luentokurssi on mahdollista korvata kirjatentillä.

Yliopistonlehtori Jari Salminen (koko kurssin vastuuhenkilö)

Yliopistonlehtori Heini Paavola (monikulttuurisuusosuuden vastuuhenkilö)