Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.10.2019 klo 09:00 - 8.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 29.1.2020
16:15 - 17:45
Ke 5.2.2020
16:15 - 17:45

Muu opetus

22.01. - 29.01.2020 Ke 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
13.02.2020 To 14.15-15.45
20.02.2020 To 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
21.01.2020 Ti 14.15-15.45
07.02.2020 Pe 10.15-11.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
28.01.2020 Ti 12.15-13.45
04.02.2020 Ti 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
29.01.2020 Ke 16.15-17.45
05.02.2020 Ke 16.15-17.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
14.02.2020 Pe 08.15-09.45
21.02.2020 Pe 08.15-09.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
11.02.2020 Ti 14.15-15.45
18.02.2020 Ti 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
05.02.2020 Ke 14.15-15.45
12.02.2020 Ke 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
27.01.2020 Ma 14.15-15.45
03.02.2020 Ma 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
28.01.2020 Ti 14.15-15.45
04.02.2020 Ti 14.15-15.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
05.02.2020 Ke 08.15-09.45
12.02.2020 Ke 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
14.02.2020 Pe 10.15-11.45
21.02.2020 Pe 10.15-11.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
27.01.2020 Ma 12.15-13.45
03.02.2020 Ma 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
10.02.2020 Ma 12.15-13.45
17.02.2020 Ma 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
27.01.2020 Ma 16.15-17.45
03.02.2020 Ma 16.15-17.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi
11.02. - 18.02.2020 Ti 12.15-13.45
Jari Salminen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintokokonaisuus on pakollinen opiskelijoille, joiden tutkintoon kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

Suoritus opintopolun mukaisesti.

Järjestetään kerran kevät- ja syyslukukaudella suomeksi ja lisäksi kerran englanniksi ja kerran ruotsiksi.

I ja III periodit.

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

Kirjallisuus osoitetaan seuraavasta luettelosta:

 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY oppimateriaalit.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.
 • Ryhmissä käsiteltävät kaksi artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli) Artikkelit ovat referee-artikkeleita. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Vierailut, opiskelijan kirjoittamat kommentaarit ja niistä saatava palaute.

Kokonaisarvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla fil.hist. osuuden ja monikulttuurisuusosuuden keskiarvon perusteella.

Ryhmäosuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ohjeet tenttiä varten

Monikulttuurisuuskasvatuksen osuus tentitään perinteisenä essee-vastaustenttinä annettuina tiedekuntatenttipäivinä.

a) Mikäli olet mukana monikulttuurisuusluennoilla (Dervin), suoritetaan:

Luennot + Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.

b) Mikäli et ole mukana luennoilla, suoritetaan:

Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.

+ Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.

Filosofis-yhteiskunnallinen osuus tentitään perinteisenä essee-vastaustenttinä annettuina tiedekuntatenttipäivinä.

Pakolliset teokset:

Antikainen, A, Rinne, R. ja Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. tai 3. painos). Helsinki:WSOY.

Luennot voi korvata teoksella Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki:Teos.

Tarkempia ohjeita, luentojen diat sekä ryhmäkerroilla käytettävät artikkelit löytyvät Moodlesta. Kurssiavain: kykf

Linkki syksyn 2019 toteutuksen Moodleen https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=34944

Linkki kevään 2020 toteutuksen Moodleen https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=36700

Luentokurssi ja siihen liittyvä kirjatentti sekä ryhmäopetus. Luentokurssi on mahdollista korvata kirjatentillä.

Yliopistonlehtori Jari Salminen (koko kurssin vastuuhenkilö)

Yliopistonlehtori Heini Paavola (monikulttuurisuusosuuden vastuuhenkilö)