Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.10.2019 klo 09:00 - 8.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 25.2.2020
14:15 - 15:45
Ti 12.5.2020
14:15 - 15:45

Muu opetus

25.02.2020 Ti 12.15-13.45
Hannele Cantell, Arja Kaasinen
Opetuskieli: suomi
26.02.2020 Ke 12.15-13.45
Eero Salmenkivi
Opetuskieli: suomi
26.02.2020 Ke 10.15-11.45
Johanna Jauhiainen
Opetuskieli: suomi
24.02.2020 Ma 12.15-13.45
Mikko Puustinen
Opetuskieli: suomi
13.01.2020 Ma 12.15-13.45
29.01.2020 Ke 12.15-13.45
Jarkko Lampiselkä
Opetuskieli: suomi
25.02.2020 Ti 12.15-13.45
Hannele Cantell, Arja Kaasinen
Opetuskieli: suomi
25.02.2020 Ti 14.15-15.45
12.05.2020 Ti 14.15-15.45
Rauno Koskinen
Opetuskieli: suomi
28.02.2020 Pe 14.15-15.45
14.05.2020 To 14.15-15.45
Rauno Koskinen
Opetuskieli: suomi
Opetuskieli: suomi
27.02.2020 To 12.15-13.45
01.04.2020 Ke 12.15-13.45
Maria Ahlholm
Opetuskieli: suomi
24.02.2020 Ma 12.15-13.45
Ritva Ketonen
Opetuskieli: suomi
25.02.2020 Ti 12.15-13.45
28.02.2020 Pe 12.15-13.45
Marjaana Kavonius
Opetuskieli: suomi
Opetuskieli: suomi
04.02.2020 Ti 12.15-13.45
26.02.2020 Ke 12.15-13.45
Kaisa Hahl
Opetuskieli: suomi
04.02.2020 Ti 14.15-15.45
26.02.2020 Ke 10.15-11.45
Milla Luodonpää-Manni
Opetuskieli: suomi
04.02.2020 Ti 12.15-13.45
26.02.2020 Ke 12.15-13.45
Milla Luodonpää-Manni
Opetuskieli: suomi
26.02.2020 Ke 12.15-13.45
28.02.2020 Pe 12.15-13.45
Satu Grünthal, Riitta Juvonen
Opetuskieli: suomi
26.02.2020 Ke 12.15-13.45
Satu Grünthal, Riitta Juvonen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen opettajan pedagogiset opinnot suorittaville opiskelijoille.

 • Syventävään harjoitteluun ilmoittauduttaessa opiskelijan on täytettävä oman pääainetiedekuntansa asettama syventävässä harjoittelussa vaadittava opetettavan aineen aineenhallintaraja. Puutteelliset opinnot estävät harjoitteluun pääsyn.
 • Ennen syventävää harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna perusharjoittelun kokonaisuus ja Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Lisäksi hänen tulee olla osallistunut Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen opintojaksolle.

Ohjatun opetusharjoittelun osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan itsenäisesti ottaen huomioon erilaisten oppijoiden ja oppijaryhmien tarpeet ja tavoitteet sekä opetussuunnitelman ja opetettavien oppiaineiden luonteen
 • hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen tukena ja osana monipuolisia oppimisympäristöjä
 • ottaa huomioon monialaiset oppimiskokonaisuudet opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • analysoida ja arvioida opetuksensa tuloksia sekä tältä pohjalta rakentaa opettajuuttaan ja pedagogisia ratkaisujaan
 • nähdä opettajan moniammatillisen työyhteisön osaksi ja eri sidosryhmien yhteistyökumppaniksi
 • ottaa huomioon tutkimustiedon ja ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen opetuksessaan
 • toimia ammatillisesti, eettisesti ja opetusalan lainsäädännön edellyttämällä tavalla monikulttuurisessa ja moniarvoisessa ympäristössä
 • hahmottaa koulun ja opetuksen kehittämisen osaksi aineenopettajuuttaan

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, 4. periodissa.

Suositeltava kirjallisuus

Ohjattu opetusharjoittelu

Oheiskirjallisuus

 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus.
 • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat
 • Perusopetuslaki ja –asetus. Saatavilla verkossa: http://www.finlex.fi/
 • Syrjäläinen E. & Jyrhämä R. & Haverinen L. 2004. Praktikumikäsikirja. Helsinki: Studia Pædagogica 33. Saatavilla verkossa: http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/etusivu.htm

Koulun pitoon tutustuminen, ohjattu oppituntien suunnittelu ja pitäminen sekä siitä saatava palaute. Oman toiminnan reflektointi.

Ohjattu opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä–hylätty.

Arviointi kohdistuu osaamistavoitteissa ilmoitettuihin asioihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan yliopiston harjoittelukoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen laatimaa toimintaohjetta.

Syventävän harjoittelun kokonaisuus arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Ohjattu harjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -seminaarista. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluverkoston kenttäkouluissa.