Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.11.2019 klo 12:00 - 31.1.2020 klo 23:59

Kuvaus

Proviisorin koulutusohjelman opintojakso.

Farmakokinetiikan jatkokurssi I

Kurssin jälkeen opiskelijoiden on osattava analysoida farmakokineettinen havaintoaineisto ja osattava kehittää farmakokineettisiä simulaatiomalleja eri tilanteisiin. Lisäksi on osattava tulkita farmakokineettistä havaintoaineistoa monipuolisesti.

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 5. lukuvuosi, kevätlukukausi

Kurssilla käsitellään farmakokineettiset tilamallit, fysiologiset farmakokineettiset mallit, in vitro in vivo korrelaatiot, kinetiikka-dynamiikkamallit. Farmakokineettinen data-analyysi ja kineettisten parametrien ratkaiseminen. Farmakokineettisten simulaatiomallien rakentaminen annettujen kysymysten selvittämiseksi. Kurssilla käytetään Stella, Phoenix ja Simcyp ohjelmia sekä populaatiokinetiikkaohjelmaa.

Kurssilla jaettava materiaali

Hyväksytty-hylätty

Opetuskieli suomi/englanti

Tietokoneharjoitukset ja niiden selostukset 125 h. Kurssin suorittaminen edellyttää harjoitusten suorittamista ja selostusten hyväksymistä.