Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.10.2018 klo 00:01 - 31.5.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 20.8.2019
10:15 - 12:15

Kuvaus

Farmaseuttiseen kemiaan syventyvät, tutkijalinjalla opiskelevat ja muut asiasta kiinnostuneet opiskelijat

Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa I-II (590171-590172) tai Molekyylibioteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A (FARM-302) tai vastaavat tiedot ja Farmaseuttinen kemia, luennot (590006 tai FARM-304)

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 4. ja 5. lukuvuosi (tutkijalinjan opiskelijat, 1.-3. vuosi).

a) Lääkeainekemian suositeltavaa kirjallisuutta

Carey, F. A. & Sundberg, R. J., Advanced Organic Chemistry, Part A: Structure and Mechanisms, 5. painos, Springer, New York, 2007, 1199 s.

Carey, F. A. & Sundberg, R. J., Advanced Organic Chemistry, Part B: Reactions and Synthesis, 5. painos, Springer, New York, 2007, 1321 s.

Dewick, P. M.: Medicinal Natural Products – A Biosynthetic Approach, Wiley, 2009, 3. painos, 539 s.

Lemke, T. L., Williams, D. A., Roche, V. F. & Zito, S. W., Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, 7. painos, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2013, 1520 s.

McMurry, J. & Begley, T., The Organic Chemistry of Biological Pathways, Roberts & Company Publishers, Greenwood Village, 2005, 490 s.

Patrick, G. L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, 5. painos, Oxford University Press, Oxford, 2013, 789 s.

Silverman, R. B., The Organic Chemistry of Enzyme-Catalyzed Reactions, Academic Press, San Diego, 2000, 717 s.

Silverman, R. B. & Holladay, M. W., The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, 3. painos, Elsevier Academic Press, San Diego, 2014, 517 s.

tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

b) Farmaseuttisen analytiikan suositeltavaa kirjallisuutta

Esimerkkejä:

Robinson, J.W., Skelly Frame E.M. & Frame II, G.M., Undergraduate Instrumental Analysis, 7. painos, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2014, 1231 s.

Snyder, L.R., Kirkland, J.J. & Dolan, J.W., Introduction to Modern Liquid Chromatography, 3. painos, John Wiley & Sons, 2010, 912 s.

tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

c) Lääke- ja vierasainemetabolian suositeltavaa kirjallisuutta

1. Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics (2012) (Editors Pavel Anzenbacher, Ulrich M. Zanger)

2. Human Drug Metabolism : an Introduction (2nd Edition, 2010), Coleman, Michael D

tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

d) Kemian mikrosysteemiteknologian suositeltavaa kirjallisuutta

Demicri, U., Khademhosseini, A., Langer, R. & Blander, J., Microfluidic Technologies for Human Health, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2012, 470 s. (e-kirja)

Geschke, O., Klank, H. & Telleman, P., Microsystem Engineering of Lab-on-a-Chip Devices, 2. painos, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2008, 297 s. Tämä kirja on laajuudeltaan 3 op ja sitä täydentää tapauskohtaisesti sovittava essee (2 op).

Kutter, J. P. & Fintschenko, Y., Separation methods in Microanalytical Systems, 1. painos, CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, 2006, 592 s.

tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Arviointi asteikolla 0-5

Kirjatentti. Tentittävä kirjallisuus, tentin laajuus, tenttialue ja tenttipäivä sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Tenttiin ilmoittaudutaan kurssin vastuuhenkilölle sähköpostitse vähintään kolme viikkoa ennen tenttipäivää. Tenttipäivä voi olla mikä tahansa farmaseuttisen kemian ja teknologian osaston tenttipäivä.

Professori Jari Yli-Kauhaluoma, s-posti: jari.yli-kauhaluoma (at) helsinki.fi, lääkeainekemian kirjallisuus

Professori Tapio Kotiaho, s-posti: tapio.kotiaho (at) helsinki.fi, farmaseuttisen analytiikan kirjallisuus

Dosentti Moshe Finel, s-posti: moshe.finel (at) helsinki.fi, lääke- ja vierasainemetabolian kirjallisuus

Dosentti Tiina Sikanen, s-posti: tiina.sikanen (at) helsinki.fi, kemian mikrosysteemiteknologian kirjallisuus

Kaikki vastuuhenkilöt ovat farmaseuttisen kemian ja teknologian osastolta.