Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Luentokurssi 9.9.2020 - 6.11.2020
Pharmaceutical development, part I, examinarium 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 3.9.2020 - 16.12.2020
Peruttu Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 6.5.2020 - 6.5.2020
Peruttu Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 22.4.2020 - 22.4.2020
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 6.3.2020 - 6.3.2020
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 18.12.2019 - 18.12.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 22.10.2019 - 22.10.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 25.9.2019 - 25.9.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 8.5.2019 - 8.5.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 17.4.2019 - 17.4.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 8.3.2019 - 8.3.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 6.2.2019 - 6.2.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 19.12.2018 - 19.12.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 26.10.2018 - 26.10.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 26.9.2018 - 26.9.2018
Pharmaceutical development, part I, 2. uusinta 5 Cr Tentti 9.3.2018 - 9.3.2018
Pharmaceutical development, part I, 1. uusinta 5 Cr Tentti 7.2.2018 - 7.2.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentti 29.11.2017 - 29.11.2017
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Luentokurssi 8.9.2017 - 28.10.2017

Kohderyhmä

Proviisorin tutkinnon valinnaiset aineopinnot, mahdollinen myös farmaseutin tutkinnon valinnaisena opintojaksona. Avoin myös muille Helsingin yliopiston maisteriohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittamista tukee lääkemuotojen perusteiden hyvä hallinta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää, kuinka farmaseuttisen tuotekehityksen avulla voidaan vaikuttaa/parantaa lääkkeen tehoa, turvallisuutta, käytettävyyttä, biologista hyötyosuutta ja vaikuttavuutta
  • hallitsee lääkemuotojen erityispiirteet ja hyödyn osana tuotekehitystä
  • osaa kuvata ja perustella erilaisten apuaineiden käytön lääkevalmisteen tuotekehityksessä
  • tuntee yleisimmät lääkevalmistusprosessit
  • osaa kuvata tuotekehityksen näkökulmasta tuotannon siirron tuotekehitysmittakaavasta varsinaiseen tuotantoon
  • hallitsee lääkkeen vaikutuksen kohdentamisen mekanismeja
  • osaa selittää lääkevalmisteen pakkauksen suunnittelun pääpiirteissään osana tuotekehitysprojektia
  • osaa kuvata erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja tuotekehityksen apuna
  • hallitsee farmaseuttiseen tuotekehityksen prosessin ja siihen liittyvän perustermistön

Ajoitus

Periodi 1, luentokurssi. 4. Järjestetään luentokurssina joka kolmas vuosi, välivuosina kurssin Moodle-alueella määritellyn mukaisesti.

Sisältö

Opintojakson kuluessa käsitellään lääkkeen tuotekehitysprosessia ja erilaisten ratkaisujen vaikutuksia. Kirjallisessa työskentelyssä perehdytään esimerkiksi lääkemuotojen ja apuaineiden käyttöön tuotekehityksen välineinä ja lääkkeen vaikutuksen kohdentamisessa. Opintojakso tarjoaa katsauksen tulevaisuuden näkymiin farmaseuttisessa tuotekehityksessä.

Oppimateriaali

Opintomateriaalina on luennoilla ilmoitettu opetusmateriaali.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvioidaan asteikolla 0–5

Lisätiedot

Opetuskieli on englanti. Kurssin voi tenttiä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, linkki Moodleen ja kurssiavain saatavilla kurssisivulla Opintoni palvelussa.

PROV-902a korvaa opintojaksot 590153 Formulointi I ja 590154 Formulointi II

PROV-902b korvaa opintojakson 590155 Formulointi III

Toteutus

Opintojaksosta on loppukuulustelu.

Kurssi luennoidaan kahdessa osassa, osa 1 (5 op) ja osa 2 (5 op) perättäisinä lukuvuosina. Nämä voi suorittaa toisistaan riippumattomassa järjestyksessä, ja mahdollista on myös suorittaa vain toinen osista. Kurssi luennoidaan kolmen vuoden sykleissä, välivuosina kurssin voi suorittaa verkko-materiaalin perusteella (tarkempi kuvaus sisällöstä ja edellytettävästä materiaalista kurssin Moodle-alueella).

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 265 h sisältäen luento-opetusta ja omatoimista opiskelua sisältäen tehtävät ja loppukuulustelun valmistautumisineen.