Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 08:00 - 15.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 25.9.2019
16:15 - 18:15

Kuvaus

Proviisorin tutkinnon valinnaiset aineopinnot, teollisuusfarmasian opintosuunnan syventävät opinnot. Mahdollinen myös farmaseutin tutkinnon valinnaisena opintojaksona.

Opintojakson suorittamista tukee lääkemuotojen perusteiden hyvä hallinta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää, kuinka farmaseuttisen tuotekehityksen avulla voidaan vaikuttaa/parantaa lääkkeen tehoa, turvallisuutta, käytettävyyttä, biologista hyötyosuutta ja vaikuttavuutta
  • hallitsee lääkemuotojen erityispiirteet ja hyödyn osana tuotekehitystä
  • osaa kuvata ja perustella erilaisten apuaineiden käytön lääkevalmisteen tuotekehityksessä
  • tuntee yleisimmät lääkevalmistusprosessit
  • osaa kuvata tuotekehityksen näkökulmasta tuotannon siirron tuotekehitysmittakaavasta varsinaiseen tuotantoon
  • hallitsee lääkkeen vaikutuksen kohdentamisen mekanismeja
  • osaa selittää lääkevalmisteen pakkauksen suunnittelun pääpiirteissään osana tuotekehitysprojektia
  • osaa kuvata erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja tuotekehityksen apuna
  • hallitsee farmaseuttiseen tuotekehityksen prosessin ja siihen liittyvän perustermistön

Periodi 1, luentokurssi. 4. Järjestetään luentokurssina joka kolmas vuosi, välivuosina kurssin Moodle-alueella määritellyn mukaisesti.

Opintojakson kuluessa käsitellään lääkkeen tuotekehitysprosessia ja erilaisten ratkaisujen vaikutuksia. Kirjallisessa työskentelyssä perehdytään esimerkiksi lääkemuotojen ja apuaineiden käyttöön tuotekehityksen välineinä ja lääkkeen vaikutuksen kohdentamisessa. Opintojakso tarjoaa katsauksen tulevaisuuden näkymiin farmaseuttisessa tuotekehityksessä.

Opintomateriaalina on luennoilla ilmoitettu opetusmateriaali.

Arvioidaan asteikolla 0–5

Opetuskieli on englanti. Kurssin voi tenttiä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, linkki Moodleen ja kurssiavain saatavilla kurssisivulla Opintoni palvelussa.

PROV-902a korvaa opintojaksot 590153 Formulointi I ja 590154 Formulointi II

PROV-902b korvaa opintojakson 590155 Formulointi III

Opintojaksosta on loppukuulustelu.

Kurssi luennoidaan kahdessa osassa, osa 1 (5 op) ja osa 2 (5 op) perättäisinä lukuvuosina. Nämä voi suorittaa toisistaan riippumattomassa järjestyksessä, ja mahdollista on myös suorittaa vain toinen osista. Kurssi luennoidaan kolmen vuoden sykleissä, välivuosina kurssin voi suorittaa verkko-materiaalin perusteella (tarkempi kuvaus sisällöstä ja edellytettävästä materiaalista kurssin Moodle-alueella).

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 265 h sisältäen luento-opetusta ja omatoimista opiskelua sisältäen tehtävät ja loppukuulustelun valmistautumisineen.