Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.4.2020 klo 00:00 - 5.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 15.5.2020
16:00 - 20:00

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on opinto-oikeus psykologian perusopintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät
 • määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet
 • kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet
 • selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja
 • arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia

Kandiopintojen ensimmäinen lukukausi.

Opintojakso järjestetään joka vuosi syyslukukaudella.

 • hermosolujen rakenne ja toiminta
 • hermoston rakenne, toiminta ja kehitys
 • aivotutkimusmenetelmien perusteet
 • pääpiirteet kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) neuraalisesta perustasta
 • liiketoimintojen, vireystilan, tunteiden ja kehon sisäisten toimintojen säätelyn biologisia perusmekanismeja
 • Kalat, J.W. (2009) Biological Psychology (10. tai uudempi painos)
 • Verkossa olevat luentomateriaalit

Opiskelija

 • tekee annetut ennakkotehtävät ennen seuraavaa opetuskertaa
 • osallistuu opetukseen, selvittää epäselviksi jääneet seikat esim. kysymällä opettajalta
 • kertaa ja syventää tietämystään oppimateriaalin avulla
 • osallistuu kirjalliseen kuulusteluun.

Opettaja

 • jakaa tietoa kurssin eri alueista, keskittyen erityisesti vaikeaksi koettuihin asioihin
 • esittää kriittistä ajattelua aktivoivia kysymyksiä
 • vetää yhteen luennoilla ja oppikirjassa käsiteltyjä asioita ja avaa niihin täydentäviä näkökulmia
 • arvioi opiskelijan osaamistavoitteiden saavuttamista
 • muokkaa opetustaan opiskelijoiden kommenttien ja oppimisprosessin perusteella

Arvosteluasteikko 0-5. Arviointi perustuu kurssin loppukuulusteluun. Loppukuulustelussa on sekä neuropsykologian peruskäsitteiden lyhyitä määrittelytehtäviä että laajempien kokonaisuuksien hallintaa edellyttäviä esseetehtäviä.

Kontaktiopetus ja loppukuulustelu. Kuulustelu perustuu kurssikirjaan ja verkossa oleviin opetusmateriaaleihin. Läsnäolo kontaktiopetuksessa ei ole pakollista, joskin suositeltavaa.