Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
7.8.2019 klo 10:00 - 5.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 2.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 5.11.2019
08:15 - 09:45
To 7.11.2019
08:15 - 09:45
Ti 12.11.2019
08:15 - 09:45
To 14.11.2019
08:15 - 09:45
Ke 12.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 24.4.2020
09:00 - 17:00

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Ehdoton edellytys: Kokeellisen psykologian harjoituskurssi suoritettuna ennen opintojakson aloittamista. Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät suoritettu tai suoritetaan samanaikaisesti.

Suositeltavaa: perusopinnot suoritettu ja aineopinnoista Havaintopsykologian perusteet ja Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti ja analyyttisesti, niin että hän pystyy soveltamaan tietoa omaan tutkimuskysymykseen
 • soveltaa moderneja kokeellisen tutkimuksen menetelmiä aidossa tutkimusympäristössä johonkin ajankohtaiseen tutkimuskysymykseen
 • suorittaa kokeellisen tutkimustyön osavaiheet käytännössä: kokeellisen tutkimuksen suunnittelun, kokeiden suorittamisen, tulosten analysoinnin ja arvioinnin
 • raportoida tutkimuksensa kirjallisesti
 • kommunikoida suullisesti tutkimuksensa konferenssimuotoisessa Tieteen päivässä

Kandiopintojen toisen vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Opintojakso alkaa syyslukukaudella ja päättyy seuraavan vuoden kevätlukukauden lopussa.

 • luennot
 • ohjattu ryhmätyöskentely
 • taustakirjallisuuteen tutustuminen
 • kokeellisen tutkimuksen suunnittelu
 • aineiston kerääminen ja analysointi
 • tutkimustulosten esittely opiskelijakonferenssi Tieteen päivässä kevätlukukauden lopulla
 • tutkimusraportti
 • kirjaston tiedonhaun koulutus liitetään osaksi opintojaksoa
 • Harjoitustyön teemaan liittyvät tieteelliset artikkelit, jotka määritellään työn kuluessa.
 • Oheiskirjallisuutena soveltuvin osin:
  • Kantowitz B. H. & Roediger III H. L. (2014). Experimental Psychology
  • Macmillan N. A. & Creelman C. D. (2005). Detection theory: a user’s guide, 2. painos
  • Lu Z-L. & Dosher B. (2013): Visual psychophysics

Opiskelijan toiminta:

 • Taustakirjallisuuteen perehtyminen
 • Kokeellisen tutkimuksen suunnittelu ja suorittaminen.
 • Projektityöskentely (tapaamiset, aikataulutus)
 • Tutkimuksen tulosten analysointi, tilastollinen testaus ja visualisointi
 • Tutkimusraportin kirjoittaminen
 • Tutkimuksen esittely yleisölle opiskelijakonferenssi Tieteen päivässä

Opettajan toiminta:

 • Ryhmän säännöllinen ohjaaminen
 • Palautteen antaminen koko kurssin ajan
 • Kirjallisuuden jakaminen
 • Asiantuntijanan toimiminen tutkimuksen suunnittelussa
 • Puitteiden tarjoaminen kokeiden toteuttamiseseen
 • Neuvonta tulosten analysoinnissa, tieteellisessä päättelyssä ja argumentoinnissa

Arviointi ensisijaisesti tutkimusraportin perusteella, mutta myös kurssityöskentely ja Tieteen päivän esitys otetaan huomioon. Arviointiasteikko on 0-5.

Opintojakson voi korvata suorittamalla seuraavat kaksi opintojaksoa: Aivotutkimuksen harjoituskurssi 5 op ja PSYM-511 Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskurssi 5 op. Tästä on erikseen sovittava vastuuopettajien kanssa.

Kurssilla tehdään pienryhmissä kokeellinen tutkimus jostakin psykologian teemasta (opetustarjonnasta riippuen esim. kognitiivinen tai havaintopsykologia). Läsnäoloa edellytetään luennoilla, kaikilla pienryhmän kokoontumiskerroilla ja opiskelijakonferenssi Tieteen päivässä.