Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
21.10.2019 klo 10:00 - 14.12.2019 klo 12:00

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian valinnaisiin opintoihin.

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, Johdatus kehityspsykologiaan, Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin psykologian sovellusalueeseen työelämässä ja organisaatioissa. Esimerkiksi:

 • Psykososiaalisen työympäristön keskeiset ulottuvuudet
 • Johtamisteoriat ja hyvinvointi
 • Työperäinen stressi, burnout ja sairauspoissaolot
 • Organisaatiokulttuurit
 • Sosiaaliset suhteet ja konfliktit työelämässä
 • Työelämän laadun kehittämisinterventiot

Kandiopintojen toinen tai kolmas vuosi

Opintojakson voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluna sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opiskelija voi painottaa sisältöjä osaamistavoitteiden mukaisesti seuraavilta aloilta:

 • Työterveyspsykologia
 • Työhyvinvointi
 • Organisaatioiden kehittäminen
 • Johtaminen

Examinarium-tentti.

Opiskelijan ohjeista löytyy tietoa Examinarium-tentissä tenttimisestä

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

2018-2019:

Martimo K-P, Uitti J, Antti-Poika M. Työstä terveyttä. 4. painos. Duodecim, 2018. Julkaistu myös verkkoaineistona Terveysportin Työterveys- ja kuntoutus -tietokannassa. (Foreign students, please contact the teacher for an alternative book in English)

Gatchel RJ, Schultz IZ. Handbook of occupational health and wellness. Springer Science + Business Media ©2012. (Available at Internet). Luvut 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 17, 18.

Aronsson G, Theorell T, Grape T, Hammarström A, Hogstedt C, Marteinsdottir I, Skoog I, Träskman-Bendz L, Hall C. A systematic review including meta-analysis of work environment and burnout symptoms. BMC Public Health. 2017;17:264.

Bliese PD, Edwards JR, Sonnentag S. Stress and well-being at work: A century of empirical trends reflecting theoretical and societal influences. Journal of Applied Psychology. 2017;102:389-402

Opiskelija

 • valitsee jonkin kiinnostavan teema-alueen
 • perehtyy yhteiseen materiaalin sekä kirjallisuuteen ja tutkimukseen valitsemaltaan alueelta
 • arvioi tietoa
 • pohtii tiedon soveltamista työelämässä

Opettaja

 • sopii opiskelijan kanssa kirjallisuuden
 • ohjaa sisältöjen hahmottamiseen
 • antaa ohjeet kirjallisuuden arviointiin
 • arvioi kuulustelun ja tehtävät

Kirjallisuuskuulustelu tai kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

Arvioinnissa painotetaan paitsi opittavan alueen asiasisältöjen hallintaa, myös tiedon kriittistä arviointia ja sen sovellettavuutta.

Opintojakson Moodle-sivu https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33389

Tenttiin voi halutessaan valmistautua itsenäisesti Moodlessa.

Ensisijaisesti kirjallisuuskuulustelu tai kirjalliset tehtävät, voidaan järjestää myös kontaktiopetuksena. Suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa.