Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.11.2019 klo 09:00 - 4.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 14.12.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Jakso on pakollinen maailmanpolitiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Politiikan ja viestinnän perusopinnot sekä Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rauhan- ja konfliktintutkimuksen syntyhistoriaa ja nykysuuntauksia. Hän ymmärtää alan keskeisimmät käsitteet ja hahmottaa niihin liittyviä kriittisiä debatteja. Opiskelija myös harjaantuu arvioimaan erilaisia konfliktinratkaisumalleja ja niiden taustalla olevia teorioita väkivallan syistä ja logiikasta.

2. opintovuosi, 2. periodi

Opintojaksossa perehdytään rauhantutkimuksen varhaisvaiheisiin ja niihin piirteisiin, jotka erottavat rauhantutkimuksen omaksi traditiokseen. Jaksossa tarkastellaan rauhantutkimuksen perustavanlaatuisimpia kysymyksiä niin teoreettisella kuin käytännön tasolla. Jaksossa vertaillaan erilaisia sodan, rauhan ja väkivallan määritelmiä sekä kilpailevia näkemyksiä konfliktien transformaatiosta tai ratkaisusta.

- Galtung, J (1996) Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Sage.
- Ramsbotham, O & Woodhouse, T & Miall, H (2011) Comtemporary Conflict Resolution (3.painos). Polity.
- Demmers, J (2017) Theories of Violent Conflict: An Introduction (2. painos) Routledge.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

Pakollinen lähiopetuskurssi ja oheiskirjallisuus. Mikäli kurssilla ei ole tilaa, muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa jakson kirjallisuuskuulusteluna.