Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.2.2020 klo 09:00 - 20.7.2020 klo 23:59

Vuorovaikutus

Pääaineopiskelijat suorittavat verkkokurssin ryhmätöinä ja omana pohdintana Moodlen kautta.
Sivuaineopiskelijat suorittavat verkkokurssin englanniksi: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=36206
Email for passcode if you're a new enroller!

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 17.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 24.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 21.4.2020
10:15 - 13:45
To 23.4.2020
10:15 - 13:45

Kuvaus

Politiikan ja viestinnän kandiohjelman opiskelijat. Huom! Muiden ohjelmien opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa jakso verkkokurssina kesällä. Ks. tarkemmat tiedot kurssisivulta.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Euroopan politiikan nykyvirtauksia, Vertailevia näkökulmia politiikan ilmiöihin

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija oppii ymmärtämään vertailemisen periaatteita ja erilaisia konventiota politiikan tutkimuksessa sekä arvioimaan niitä kriittisesti soveltaen. Hän on opintojakson suoritettuaan perehtynyt syvällisesti muutamiin alan keskeisiin käsitteisiin, näkee niiden välisiä määritelmällisiä eroja, ja osaa käyttää niitä tarkastellessaan erilaisia poliittisia järjestelmiä tai maita. Opiskelija osaa soveltaa peruskäsitteitä ja ilmiöitä globaalissa kontekstissa.

2. opintovuosi, 4. periodi

Opintojaksolla perehdytään eri maiden erilaisiin poliittisiin järjestelmiin ja politiikan toimintatapoihin Suomen ulkopuolella. Teemat voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin poliittisiin järjestelmiin, kuten demokratiat, autoritääriset, presidenttikeskeiset, parlamentaariset ja federalistiset järjestelmät; hallinto- ja päätöksentekojärjestelmien erot; vaalijärjestelmät, puolueet ja osallistuminen; vuorovaikutus- ja mediajärjestelmät. Opintojaksolla voidaan keskittyä myös erilaisten politiikan ilmiöiden vertailuun: silloin järjestelmät ovat osa kontekstia ja ne omaksutaan vertailuprosessissa pikemminkin kuin niihin ja maakohtaisiin järjestelmällisiin eroihin suoraan keskittyen.

Dickovick, J.T and J. Eastwood (2016): Comparative Politics: Integrating Theories, Methods and Cases, Oxford University Press ja soveltuvin osin Carles Boix and Susan C. Stokes toim. The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford UP, 2007

sekä valikoima muuta kirjallisuutta tai artikkeleita

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Opetuskieli: Kotimaiset kielet suomi/ruotsi tai englanti

Jakso on yksi politiikan ja organisaatioiden opintosuunnan valinnaisista aineopintojaksoista.
Oman koulutusohjelman opiskelijat: Vuosittain järjestettävä lähiopetus. Kirjallisuus suoritetaan kurssin yhteydessä opettajan tarkentamin tavoin. Opetukseen voivat osallistua myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat, jos kurssilla on tilaa. Suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat: Kontaktiopetus tai verkkokurssi.