Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Examinarium-tenttissä poikkeava suoritustapa 16.3-31.5 2020. Ota yhteys opettajaan markku.harrinvirta@helsinki.fi

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 31.7.2020 klo 15:00

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kurssin suorittaminen

Ota tentin suorittamisesta yhteys opettajaan: markku.harrinvirta@helsinki.fi

Kuvaus

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat osaavat tulkita instituutioiden merkitystä yhtäältä politiikan, hallinnan ja talouden jatkuvuuden ja toisaalta näiden muutoksen kannalta. Opiskelijat oppivat hallinnan ja uusinstitutionaalisen teorian keskeiset suuntaukset ja käsitteistön. Opiskelijat osaavat kurssilla oppimansa teoreettisen ja metodologisen tietämyksen avulla itsenäisesti selittää ja jäsentää hallinnan institutionaalisia erityiskysymyksiä eri konteksteissa.

2. opintovuosi, 3. periodi

Opintojakson sisältö perustuu hallinnan (governance) ja uusinstitutionaalisen tutkimuksen teoreettiseen keskusteluun. Tutkimusperinteen keskeisten käsitteiden lisäksi syvennytään sen ajankohtaisiin sovelluksiin hallinnan jatkuvuuden ja muutoksen ymmärtämiseksi.

- Bell, Stephen, and Andrew Hindmoor. 2009. Rethinking Governance: The Centrality of the State
in Modern Society. 1 edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lowndes & Roberts (2013) Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science
- Scott, W. Richard (2013) Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. 4th
edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Tiedekunnan examinarium-tentit järjestetään tiedekunnassa 16.3. alkaen vaihtoehtoisilla suoritustavoilla 31.8.2020 asti ellei toisin ilmoiteta. Ilmoittaudu examinarium-tenttiin WebOodissa ja tarkista kurssisivun tiedot tarkempien ohjeiden saamiseksi tai ota yhteyttä opettajaan (Huom. älä ilmoittaudu examinariumissa tai varaa tenttiä varten tilaa.)

Oman koulutusohjelman opiskelijat: vuosittain järjestettävä lähiopetuskurssi oheislukemistoineen. Kirjallisuus suoritetaan kurssin yhteydessä opettajan antamien ohjeiden mukaan. Suoritusmuodot tarkennetaan opetusohjelmassa. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat: Kuten POLVI-ohjelman opiskelijat, jos kurssilla on tilaa. Kirjallisuuskuulustelu Examinariumissa, jos kurssille ei mahdu. Kirjallisuuskuulustelussa tentitään kaikki teokset samalla kertaa, ja se korvaa opintojakson kokonaisuudessaan.