Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 17.1.2019
16:15 - 19:30
To 24.1.2019
16:15 - 19:30
To 31.1.2019
16:15 - 19:30
To 7.2.2019
16:15 - 19:30
To 14.2.2019
16:15 - 19:30

Kuvaus

Jakso kuuluu viestinnän opintosuunnan valinnaisiin aineopintoihin.

Politiikan ja viestinnän perusopinnot

Opintojakso Monikulttuurisuus työelämässä 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaisiin globaaleihin poliittisiin ja uskonnollisiin ääriilmiöihin liittyvää tutkimusta. Opiskelija osaa analysoida ääriliikkeiden nostamaa tunteiden, väkivallan, terroritekojen ja vihapuheiden uhkaa demokratialle ja ihmisoikeuksille ja on harjaantunut tieteellisessä kirjoittamisessa.

2. opintovuosi, 2. periodi. HUOM! Lukuvuonna 2018-19 jakso järjestetään poikkeuksellisesti 3. periodissa.

Jaksolla tarkastellaan viestinnän tutkimuksen tai monitieteisestä näkökulmasta uskonnollisten ja poliittisten ääriliikkeitä sekä niihin kytkeytyviä tunteita globaalissa maailmassa. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa terrorismin historia, vihan ja vallankäytön retoriikka, sukupuolittunut väkivalta, kuoleman ja vihan ritualisoituminen ja netin vihaverkostot.

- Eskjaer, Mikkel Fugl, & Hjarvard, S. & Mortensen, M. (toim. 2015) The Dynamics of Mediatized
Conflicts. Peter Lang.
- Pöyhtäri, R., Haara, P. & P. Raittila (2013) Vihapuhe sananvapautta kaventamassa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9249-5

Opetuksen yhteydessä määriteltävä kirjallisuus

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Avoin yliopisto vastaa kurssin järjestämisestä. Koulutusohjelman opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa 13.12.2018 klo 12:00
https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/ilmo/index.aspx?id=31876

Jakso voidaan suorittaa lähija/tai verkko-opetuksena, johon on yhdistetty videoluentoja ja verkkotyöskentelyä sekä lopputyö joko tenttinä tai esseenä. Kirjallisuus suoritetaan tentin tai esseen yhteydessä. Opintojakso on tarjolla ensisijaisesti Politiikan ja viestinnän koulutusohjelman sekä Sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoille.