Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

The course is an introduction to statistics using SPSS

Ilmoittaudu
17.8.2017 klo 09:00 - 1.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

1. Tuesday 04/09/2018, 12:15-13:45, Soc&Kom, sali 110: Introducing the FNES data; Recode variables; Descriptive statistics (SPSS intro)
2. Friday 07/09/2018, 10:15-11:45, Aleksandria atk K131: Pearson’s correlation; Partial correlation; Spearman and Kendall's Tau
3. Tuesday 11/09/2018, 12:15-13:45, Soc&Kom, sali 110: Simple linear regression
4. Friday 14/09/2018, 10:15-11:45, Aleksandria atk K131: Pearson’s correlation; Simple linear regression (SPSS practice)
5. Tuesday 18/09/2018, 12:15-13:45, Soc&Kom, sali 110: Multiple linear regression; Diagnostics
6. Friday 21/09/2018, 10:15-11:45, Aleksandria atk K131: Multiple linear regression; Interactions and dummies (SPSS practice)
7. Tuesday 25/09/2018, 12:15-13:45, Soc&Kom, sali 110: Regression with binary categorical dependent variable
8. Friday 28/09/2018, 10:15-11:45, Aleksandria atk K131: Logarithmic models (1) (SPSS practice)
9. Tuesday 02/10/2018, 12:15-13:45, Soc&Kom, sali 110: Logarithmic models (2) (SPSS practice)
10. Friday 05/10/2018, 10:15-11:45, Aleksandria atk K131: Logarithmic models (3) (SPSS practice)
11. Wednesday 11/10/2018, 12.15-14.45, Aleksandria atk K130: Exam (Multiple choice test)

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 6.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 12.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 13.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 19.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 20.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 26.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 27.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 3.10.2017
12:15 - 13:45
Ke 4.10.2017
12:15 - 13:45
Ke 11.10.2017
09:15 - 11:45

Muu opetus

Jemima Repo
Opetuskieli: englanti
14.03. - 28.03.2018 Ke 09.15-11.45
11.04. - 02.05.2018 Ke 09.15-11.45
Laura Juntunen
Opetuskieli: suomi
12.03.2018 Ma 12.15-15.45
15.03. - 22.03.2018 To 12.15-15.45
16.03. - 23.03.2018 Pe 12.15-13.45
27.03.2018 Ti 15.15-18.45
05.04.2018 To 12.15-15.45
05.04.2018 To 12.15-15.45
06.04.2018 Pe 12.15-13.45
09.04.2018 Ma 12.15-13.45
19.04. - 26.04.2018 To 12.15-15.45
23.04.2018 Ma 12.15-13.45
27.04.2018 Pe 12.15-13.45
03.05.2018 To 12.15-15.45
Emilia Palonen, Jemima Repo, Taavi Sundell
Opetuskieli: englanti
17.01. - 28.02.2018 Ke 09.15-11.45
Timo Harjuniemi
Opetuskieli: suomi
15.03. - 22.03.2018 To 09.15-11.45
27.03.2018 Ti 12.15-14.45
12.04. - 03.05.2018 To 09.15-11.45
Erna Bodström
Opetuskieli: suomi
05.09. - 03.10.2017 Ti 12.15-13.45
06.09. - 04.10.2017 Ke 12.15-13.45
11.10.2017 Ke 09.15-11.45
Achillefs Papageorgiou
Opetuskieli: englanti
09.12.2017 La 09.00-11.00
Achillefs Papageorgiou
01.11. - 08.11.2017 Ke 08.15-11.45
15.11. - 29.11.2017 Ke 09.15-11.45
05.12.2017 Ti 09.15-11.45
Minttu Tikka
Opetuskieli: englanti
15.01. - 12.02.2018 Ma 12.15-13.45
18.01. - 08.02.2018 To 12.15-13.45
14.02.2018 Ke 12.15-13.45
Matteo Stocchetti
Opetuskieli: englanti

Kurssin suorittaminen

The course is divided between lectures where the theory is explained and software practicing (SPSS) where students have the chance to apply the theory using real life data. The final grade (0-5) is exam based.

Kuvaus

Jakso on politiikan ja organisaatioiden sekä viestinnän opintosuunnan opiskelijoille pakollinen, maailmanpolitiikan opiskelijoille valinnainen.

Kandidaatintutkinto

Suoritettuaan jakson opiskelija hallitsee opiskellun menetelmän käyttötavat, rajoitteet ja mahdollisuudet. Hän pystyy soveltamaan menetelmää omaan aineistoonsa sekä maisterintutkielmassaan että myöhemmin työelämässä. Hän pystyy myös arvioimaan kriittisesti kyseisellä menetelmällä tehtyä tutkimusta ja asettaa sillä saadut tulokset omaan kontekstiinsa.

1. opintovuoden kevät tai 2. opintovuoden syksy. Kurssien järjestämisajankohdat vaihtelevat vuosittain.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma tarjoaa useita syventäviä menetelmäkursseja, joiden sisältö vaihtelee lukuvuosittain. Jakso antaa mahdollisuuden opiskelijalle syventyä jonkun tietyn menetelmän osaamisen. Jakson opetuksen sisältö vaihtelee opetettavan menetelmän mukaisesti. Opetus sisältää kuitenkin menetelmän käytön perusvalmiudet, menetelmän rajoitteet ja siihen liittyvät perusoletukset. Kurssit eivät näin harjoita ainoastaan menetelmän käyttöön vaan ne ohjaavat myös menetelmällä saatujen tulosten kriittiseen arviointiin.

Suositeltava kirjallisuus:
- Aaltola J & Valli R (2010): Ikkunoita tutkimusmetodeihin II
- Alasuutari P (2011): Laadullinen tutkimus 2.0 (4. uudistettu painos). Tampere: Vastapaino
- Alkula T, Pöntinen S & Ylöstalo P: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät
- Alvesson M & Deetz S: Doing Critical Management Research
- Cantijoch M, Gibson R & Ward S (eds.) (2014): Analyzing Media Data and Web Networks. Palgrave Macmillan
- Boje D M: Narrative Methods for Organization and Communication Research
- Ruusuvuori J & Nikander P & Hyvärinen M (toim.) (2010): Haastattelun analyysi
- Jokinen A Juhila K & Suoninen E (2012): Kategoriat, kulttuuri ja moraali. Johdatus kategoriaanalyysiin.
Tampere. Vastapaino
- Reese S. & Gandy Jr. O. & Grant A (2010): Framing Public Life. Perspectives on Media and Our
Understanding of the Social world. Routledge
- Pickering M (ed.) (2008): Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh University Press
- Rose G (2011): Visual Methodologies (3th edition). Sage
- Silverman D (2013): Doing Qualitative Research (4th edition). Sage (myös aiemmin
vaatimuksissa ollut vanhempi painos käy)
- Vesala K (2007): Argumentaatio ja tulkinta. Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa
- Yin R K (2013): Case Study Research: Design and Methods (5th edition tai uudempi). Sage

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

RE-EXAM of QUANTITATIVE METHODS -COURSE: Sat 9.12. at 9-11. Pre-registration in WebOodi required!

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät. Opiskelija voi valita vaihtoehdoista itselleen parhaiten sopivan kurssin. Kontaktiopetukseen saavat osallistua vain POLVI-maisteriohjelman opiskelijat, GPC-ohjelman opiskelijat sekä näiden ohjelmien vaihtoopiskelijat, mikäli jakso opetetaan englanniksi. Suoritusmuodot tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.