Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
20.8.2019 klo 09:00 - 10.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 20.9.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan aineopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija muistaa romanien kirjallisuushistorian tärkeimmät kehityskulut, tärkeimpiä romaniteattereita ja -elokuvia sekä niiden tekijöitä.

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kirjallisuuden, teatterin ja elokuvataiteen asemaa osana romanien identiteetin rakentumista ja yhteiskunnallisen aseman kannalta.

Opiskelija osaa analysoida romanikielen julkisia käyttöaloja.

Opiskelija osaa analysoida romanien kirjallisuuden, teatterin ja elokuvataiteen kehitystä ja nykytilaa.

Opintojakso syventää opiskelijan tietämystä romanien kirjallisuuden, teatterin ja elokuvataiteen historiasta ja nykypäivästä. Samalla se tarkastelee romanikielen julkisia käyttöaloja ja niiden merkitystä esimerkiksi romanien identiteetin ja yhteiskunnallisen aseman näkökulmista.

Tenttivät teokset:

  • Romani writing: Toninato, Paola 2014. Literacy, literature and identity politics. New York/London: Routledge.
  • Zahova, Sofia 2014. History of Romani Literature with Multimedia on Romani Kids’ Publications. Sofia: Paradigma.

Lisäksi kriittinen essee (n. 6 sivua) jostakin seuraavista romaneja tarkastelevista elokuvista:

  • Emil Kusturican ”Mustalaisten aika” (1989) tai
  • Tony Gatliffin
    • Les Princes (1983),
    • ”Latcho Drom” (1993) tai
    • ”Gadžo Dilo” (1997).

Yleinen arviointiasteikko 0–5.

Arvosanoihin 2–3 edellytetään, että opiskelija muistaa ja osaa kuvata romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa sekä tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä. Arvosanoihin 4–5 edellytetään lisäksi, että opiskelija osoittaa ymmärtävänsä pääpiirteissään kirjallisuuden, teatterin ja elokuvataiteen merkityksen osana romanien identiteetin rakentumista ja yhteiskunnallisen aseman kannalta. Saadakseen arvosanan 4–5 opiskelijan on lisäksi osattava itsenäisesti analysoida ja pohtia romanikielen julkisia käyttöaloja.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.

Itsenäinen elokuva-analyysi, ohjausta annetaan vastaanottoaikoina.