Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.10.2019 klo 09:00 - 6.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 16.11.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Suositellaan opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä suorittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

2. opintovuosi, 1. periodi

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen.

Lähiopetuksen tentin kirjallisuus:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-265.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-123.

Tiedekuntatentti:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-367.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-360.

Törrönen, Maritta (2018) Hyvinvointia luova vastavuoroisuus. Teologinen Aikakauskirja 2, teemanumero, 113–123. Läytyy osoitteesta: https://arro.anglia.ac.uk/703519/6/Törrönen_2018_2.pdf

Johdantoluentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti arvostellaan arvosteluasteikolla 0-5. Kurssisuoritus perustuu johdantoluennoilla läsnäoloon ja hyväksyttyyn tenttiin. Kokonaisarvosana perustuu tentistä saatuun arvosanaan.

Tiedekuntatentti arvostellaan yhtenä vastauskokonaisuutena asteikolla 0-5.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthania luentosaleissa lauantaisin klo 9–13 (Yliopistonkatu 3).
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

Lähiopetus ja tentti tai tiedekuntatentti.