Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 13.1.2020 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 15.1.2020
14:15 - 15:45
Pe 17.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.1.2020
14:15 - 15:45
Pe 24.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 29.1.2020
14:15 - 15:45
Pe 31.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 5.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 7.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 12.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 14.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 19.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 21.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 26.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 28.2.2020
14:15 - 15:45

Muu opetus

13.01. - 24.02.2020 Ma 12.15-13.45
Mia Silfver-Kuhalampi
Opetuskieli: suomi
14.01. - 25.02.2020 Ti 10.15-11.45
Arho Toikka
Opetuskieli: suomi
13.01. - 24.02.2020 Ma 10.15-11.45
Mia Silfver-Kuhalampi
Opetuskieli: suomi
14.01. - 25.02.2020 Ti 14.15-15.45
Niina Metsä-Simola
Opetuskieli: suomi
15.01. - 26.02.2020 Ke 12.15-13.45
Arho Toikka
Opetuskieli: suomi
14.01. - 25.02.2020 Ti 12.15-13.45
Niina Metsä-Simola
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op, VALT-103)

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 (5 op, VALT-104)

Suositeltavat edeltävät opinnot:

DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op, yliopisto)

DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op, yliopisto)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilastollisten tiedonkeruu-, analyysi- ja mallintamismenetelmien merkityksen sosiaalitutkimuksen näkökulmasta. Hän ymmärtää myös erilaisten tutkimusasetelmien mahdollisuudet sosiaalitutkimuksessa sekä hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet. Opiskelija osaa tehdä ristiintaulukointia sekä regressio-, varianssija faktorianalyysia sosiaalitutkimuksen alaan liittyvistä kvantitatiivisista aineistoista sekä lukea ja tulkita oman alansa tieteellisiä artikkeleita, joissa on sovellettu tilastollisia menetelmiä. Opintojakson asiat ovat monelta osin työelämätaitoja.

2. opintovuosi, 3. periodi

Opintojakso koostuu teemoista, joilla syvennetään edeltävien menetelmäopintojen perustietoja ja -taitoja. Teemat ja näitä tukevat tietokoneharjoitukset liittyvät läheisesti tilastollisen sosiaalitutkimuksen keskeisiin aihepiireihin kuten erilaisiin tutkimusasetelmiin, näissä ilmeneviin tiedon keruun ja mittauksen haasteisiin, tilastolliseen aineistoon tutustumisen menetelmiin, tiedon puuttuvuusongelmien havaitsemiseen sekä erilaisiin tyypillisiin näillä aloilla sovellettuihin tilastollisiin menetelmiin kuten esimerkiksi ristiintaulukointiin, regressio-, varianssi- ja faktorianalyysiin.

Kurssilla on kolmentyyppistä lähiopetusta: harjoitusryhmät ma-ke (ilmoittaudu yhteen), kaikille yhteiset "varsinaiset" luennot keskiviikkoisin (näissä siis tulee varsinainen sisältöopetus), ja perjantain "luento", joka on työpaja omien tehtävien työstämiseen, ja jossa on siis neuvontaa mutta ei mitään uutta sisältöä.

Oodissa ei saanut eriteltyä kuin kaksi erilaista opetustapahtumaa, joten nyt ke- ja pe- luennot näyttävät tuossa ihan samalta.

---

Osa ryhmistä opetetaan R-tilastokielellä, osa SPSS-ohjelmistolla.

R-tilastokieli on ohjelmointipohjainen ja siten ehkä alkuunpääsyn osalta hieman vaativampi, mutta menetelmävalikoimaltaan rikkaampi - R mahdollistaa mm. tekstiaineistojen laadullisen analyysin, monipuolisen heterogeenisen aineiston käsittelyn ja uusimmat tilastolliset menetelmät. SPSS on valikkopohjainen ja jossain mielessä siksi yksinkertaisempi, ja tekee vain ne asiat ja menetelmät, jotka IBM on ohjelmistoon koodannut - mutta tekee toki ne hyvin. Ennakko-osaamista ohjelmistoista ei kummassakaan vaadita ja harjoitukset ovat suunniteltu siten, että ne pystyy aloittelijatasolta tekemään.

---

Harjoitukset ovat avoimia ja pakollisia sosiaalitieteen kandiohjelman opiskelijoille ja vanhoilla tutkimusvaatimuksilla tutkintoa suorittaville sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian sekä yhteiskuntapolitiikan opiskelijoille. Kurssilla on mahdollista suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten korvaavat harjoitus- ja luento-osat tai molemmat kurssin alussa opastettavalla tavalla.

---

Kurssin opetuksessa läsnäolo ei ole pakollista, ainoastaan välttämätöntä. (Suomeksi: läsnäololistoja ei kerätä eikä tarvitse ilmoittaa tai varsinkaan lähetellä tositteita jos ei pääse paikalle, mutta kurssi on kyllä tosi vaikea jos joutuu olemaan paljon pois. Kannattaa varata hyvin aikaa itseopiskeluun, jos joutuu olemaan poissa.)

Opettajien laatimat kurssimateriaalit, saatavilla kurssin verkkoalustalta.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

HUOM!

SOSK-403 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op vastaa edellisten tutkintovaatimusten opintojaksoa
78450 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op

Jos sinulla on edellisistä tutkintovaatimuksista suorittamatta oppiainekohtainen
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät (oppiaineen nimi) harjoitukset 5 op,
katso vastaavuustaulukosta minkä opintojakson suorittamalla voit korvata sen.

Kurssi koostuu lähiopetuksesta luentosalissa ja tietokoneluokassa sekä toiminnasta verkkoympäristössä. Tiivis lähiopetusjakso toteutetaan yhteistyössä kandiohjelman menetelmäopettajien ja tiedekunnan menetelmäkeskuksen tilastotieteen opettajien kanssa.