Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Consumption of Novelty 5 Cr Luentokurssi 10.3.2020 - 30.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Consumer behaviour 5 Cr Luentokurssi 15.1.2020 - 27.2.2020
Consumer behaviour 5 Cr Kurssi 14.3.2019 - 2.5.2019
Special questions challenging well-being in old age 5 Cr Luentokurssi 18.2.2019 - 27.2.2019

Kohderyhmä

Jakso on valinnainen erityisala sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalitieteiden erityisaloihin ja hallitsee keskeiset kysymyksenasettelut ja tutkimustraditiot.

Ajoitus

Kandiopintojen 2. tai 3. lukuvuosi, 1.-4. periodi.

Sisältö

Jakso perehdyttää opiskelijan sosiaalitieteiden kandiohjelman yhden erityisalan (sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka) sisältöön.

Oppimateriaali

Jaksolla käytettävä kirjallisuus määritellään opetuksen yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Sosiaalitieteiden tai jonkin muun soveltuvan alan perusopinnot.

Lisätiedot

Opintojakson opetuskieli on suomi tai englanti.

Toteutus

Jakso toteutetaan lähiopetuksena.