Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.8.2019 klo 09:00 - 12.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
14:15 - 15:45
To 12.9.2019
14:15 - 15:45
To 19.9.2019
14:15 - 15:45
To 26.9.2019
14:15 - 15:45
To 3.10.2019
14:15 - 15:45
To 10.10.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakso on avoin HY:n opiskelijoille.

SOSM-YP323 Disability in Global Perspectives

SOSM-YP324 Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Huom! Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat.

Avoin yliopisto järjestää opetusta Johdatus vammaistutkimukseen opintojaksolle. Opetus on maksutonta läsnä oleville Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston ko. opinto-ohjelman kautta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen alkaa 16.8.18 klo 10.00.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Opintojaksolla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

(1) Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).

(2) Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)

(3) Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot ja loppukuulustelu.