Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.10.2019 klo 09:00 - 28.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 4.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 25.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 2.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakso on avoin HY:n opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut vanhenemisen tutkimuksen monitieteiseen kenttään, erityisesti sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Opiskelija saa monipuolisen käsityksen vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija tutustuu muun muassa iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, sukupolvien suhteisiin sekä vanhenemisen muodonmuutoksiin.

Opintojaksolla perehdytään sosiaali- ja kulttuurigerontologisen vanhenemisen tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin, käsitteisiin, tutkimustapoihin sekä tutkimustuloksiin.

Lähiopetuksessa pakollinen kirjallisuus:

Timonen, Virpi: Beyond Successful and Active Ageing: A Theory of Model Ageing. 2016. Policy Press.

Muu lähi- ja verkko-opetukseen kuuluva oheiskirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuuskuulusteluun pakollinen kirjallisuus (3 seuraavista):

  1. Timonen, Virpi: Beyond Successful and Active Ageing: A Theory of Model Ageing. 2016. Policy Press.
  2. Elder, Glen H. Jr & Giele, Janet Z., eds.: The Craft of Life Course Research. 2009. The Guildford Press. TAI Grenier, Amanda: Transitions and the Lifecourse. Challenging the constructions of ’growing old’. 2012. The Policy Press.
  3. Gilleard, Chris & Higgs, Paul: Ageing, Corporeality and Embodiment. 2013.
  4. Karisto, Antti: Satumaa. 2008. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Lähiopetus ja oppimispäiväkirja

Verkko-opetus ryhmätapaamisineen ja oppimistehtävineen

Kirjallisuuskuulustelu