(cc) Karl-Ludwig Poggemann @Flickr

Tervetuloa opintojaksolle

Tällä monitieteisellä luentokurssilla keskitytään teknologiavälitteiseen sosiaaliseen toimintaan eri digitaalisilla areenoilla. Yhdistämme klassisia teoreettisia näkökulmia tuoreimpiin tutkimustuloksiin yksilöiden ja ryhmien toiminnasta digitaalisessa verkossa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys teknologisen verkon luonteesta sekä kulttuurisena että sosiaalisena muotona. Luennoitsijat edustavat eri yhteiskuntatieteiden, teknologiantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen tutkimusta. Kurssi järjestetään yhteistyössä Rajapinta ry:n kanssa.

Kurssi järjestetään 30.10.-11.12. välisenä aikana maanantaisin klo 13-16, ensin kahden tunnin kaikille avoin ja striimattu luento uuden Tiedekulman Tiedetorilla klo 13.15-14.45. Live-luento ja tallenteet ovat katsottavissa https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele Viimeinen tunti 15.00-15.45 opiskelijoiden kanssa keskustelua Tiedekulman alakerrassa. Joka luennolla on 2 luennoitsijaa, joista toinen on tutkija ja toinen vieraileva organisaation edustaja.

LUENTOSARJAN AIKATAULU, TEEMAT JA LUENNOITSIJAT:

30.10. INTROLUENTO: MITÄ ON DIGITAALINEN YHTEISKUNTATIEDE?
Mika Pantzar & Minna Ruckenstein (Kuluttajatutkimuskeskus)

Mika Pantzar luennoi kuluttajakansalaisen arjesta datataloudessa ja kertoo, miksi digitaalisesta kannattaa olla kiinnostunut? Vielä muutama vuosikymmen sitten mobiilin tietoyhteiskunnan visioissa kuluttaja näyttäytyi liike-elämälle lähinnä uutuuksien ja tiedon virran vastaanottajana. Internetin, sosiaalisen median ja kaikkialla mukana kulkevien digitaalisten laitteiden myötä käsitys kuluttajasta on kääntynyt päälaelleen. Kuluttajasta on tullut taloudellisen arvonmuodostuksen tärkein lähde.

Minna Ruckenstein valottaa luennollaan digitaalisen kulttuurin ja sosiaalisuuden tutkimuksellisia lähtökohtia.

6.11. IDENTITEETTI, ADDIKTIO JA TEKNOLOGIA
Suvi Uski (tutkija, Someturva) & Eeva Raita (Futurice Oy)

Suvi Uskin aiheena on yksilön identiteetti ja teknologia- Yksilön toiminta digitaalisissa ympäristössä ei pääse eroon ihmisen psykologian lainalaisuuksista. Luento pureutuu tutkimustietoon sekä tällä hetkellä tarjolla olevaan ongelma-avaruuteen, joka koskettaa kaikkia digitaalisissa ympäristöissä toimivia. Eeva Raita puhuu teemasta “Kokemus, addiktio ja mobiiliteknologia”: Jokaisen menestyvän digitaalisen palvelun takana on syvällinen ymmärrys ihmisten kokemuksellisuudesta. Luennolla keskustellaan siitä miten, miksi ja millä seurauksilla kokemus on noussut teknologian kehittämisen keskiöön.

13.11. NÄKÖKULMIA POLITIIKKAAN JA TEKNOLOGIAAN
Matti Nelimarkka (Aalto-yliopisto & Helsingin yliopisto) & Minerva Krohn (Helsingin kaupunki, digitalisaatiotoimikunta)

Luennolla käsitellään kahta laajaa teemaa: (1) teknologian käyttöä politiikassa erilaisten demokratiaa ja politiikkaa käsittelevien normatiivisten käsitysten kautta sekä (2) puramme teknologian ja politiikan suhdetta toistensa muovaajina.

20.11. SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTOIMINTA VERKKOALUSTOILLA
Airi Lampinen (Tukholman yliopisto) & Vilma Lehtinen (Skhole Oy)

Sosiaalinen ja taloudellinen vuorovaikutus nivoutuvat yhteen alustapalveluiden avulla järjestettävässä toiminnassa. Esimerkkejä tästä ovat jakamistalous ja joukkoistaminen. Luennolla digitalisoitunutta sosiaalisuutta tarkastellaan vuorovaikutuksen, yhteisöjen ja yhteistoiminnan näkökulmasta

27.11. ALUSTATOIMIJAT JA DATATALOUS
Tuukka Lehtiniemi (Aalto-yliopisto & Turun yliopisto) & Pauli Aalto-Setälä (Aller Media Oy)

Ihmisiä koskevasta datasta, henkilödatasta, on tullut digitaalisessa taloudessa keskeinen arvonluonnin raaka-aine. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat verkon alustapalvelut. Luennolla kuvataan alustatoimijoiden keskeiseen asemaan johtaneita tekijöitä sekä avataan viimeaikaisia pyrkimyksiä ymmärtää datatalouden toimintalogiikkaa. Allerin Pauli Aalto-Setälä kertoo Allerin data-analytiikasta ja RIkastamo-projektista.

4.12. ALGORITMIT, JULKISUUS JA MEDIA
Salla-Maaria Laaksonen (Helsingin yliopisto) & Jarno Koponen (YLE)

Julkisuus muotoutuu yhä enemmän mediateknologian muodostamassa ympäristössä, jossa viestien välitystä ja leviämistä säätelevät toisenlaiset logiikat kuin perinteisen mediajulkisuuden aikana. Luennolla avataan, miten teknologia ja ihmistoimijat yhdessä rakentavat hybridiä verkkojulkisuutta ja siellä liikkuvia diskursseja. Jarno Koponen Yleisradiolta avaa mikä on YLEn Uutisvahti ja muut discovery-ratkaisut uutiskäyttäjän näkökulmasta.

11.12. TEKNOLOGIAVÄLITTEINEN KANSALAISUUS
Veikko Eranti (Tampereen yliopisto) & TBA

Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita vuorovaikutuksen, viestinnän ja politiikan teknologiavälitteisyys aiheuttavat kansalaisuuteen? Miten meitä kontrolloidaan ja miten voimme itse hyödyntää teknologiaa poliittisessa toiminnassa? Tällä luennolla pohditaan, millaisia ovat poliittinen toimijuus ja kansalaisuus teknologiavälitteisessä maailmassa.

Ilmoittaudu
5.10.2017 klo 09:00 - 30.10.2017 klo 23:59

Vuorovaikutus

Kurssin taustakanavana käytetään suljettua Yammer-alustaa, jonne kaikki opiskelijat ja luennoitsijat saavat kutsun.

Aikataulu

Opetuskerrat koostuvat luennoista (2 h) ja lukupiireistä (1 h).

Luentosarjan aikataulu, teemat ja luennoitsijat:

30.10. Introluento: Mitä on digitaalinen yhteiskuntatiede?
Mika Pantzar & Minna Ruckenstein (Kuluttajatutkimuskeskus)
Mika Pantzar luennoi kuluttajakansalaisen arjesta datataloudessa ja kertoo, miksi digitaalisesta kannattaa olla kiinnostunut? Vielä muutama vuosikymmen sitten mobiilin tietoyhteiskunnan visioissa kuluttaja näyttäytyi liike-elämälle lähinnä uutuuksien ja tiedon virran vastaanottajana. Internetin, sosiaalisen median ja kaikkialla mukana kulkevien digitaalisten laitteiden myötä käsitys kuluttajasta on kääntynyt päälaelleen. Kuluttajasta on tullut taloudellisen arvonmuodostuksen tärkein lähde. Minna Ruckenstein valottaa digitaalisen sosiaalisuuden teoreettisia perusteluja.

6.11. Identiteetti, addiktio ja teknologia
Suvi Uski (tutkija, Someturva) & Eeva Raita (Futurice Oy)
Suvi Uskin aiheena on yksilön identiteetti ja teknologia- Yksilön toiminta digitaalisissa ympäristössä ei pääse eroon ihmisen psykologian lainalaisuuksista. Luento pureutuu tutkimustietoon sekä tällä hetkellä tarjolla olevaan ongelma-avaruuteen, joka koskettaa kaikkia digitaalisissa ympäristöissä toimivia. Eeva Raita puhuu teemasta “Kokemus, addiktio ja mobiiliteknologia”: Jokaisen menestyvän digitaalisen palvelun takana on syvällinen ymmärrys ihmisten kokemuksellisuudesta. Luennolla keskustellaan siitä miten, miksi ja millä seurauksilla kokemus on noussut teknologian kehittämisen keskiöön.

13.11. Näkökulmia politiikkaan ja teknologiaan
Matti Nelimarkka (Aalto-yliopisto & Helsingin yliopisto) & Minerva Krohn (Helsingin kaupunki, digitalisaatiotoimikunta)
Käsittelemme luennolla kahta laajaa teemaa: (1) teknologian käyttöä politiikassa erilaisten demokratiaa ja politiikkaa käsittelevien normatiivisten käsitysten kautta sekä (2) puramme teknologian ja politiikan suhdetta toistensa muovaajina.

20.11. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta verkkoalustoilla
Airi Lampinen (Tukholman yliopisto) & Vilma Lehtinen (Skhole Oy)
Sosiaalinen ja taloudellinen vuorovaikutus nivoutuvat yhteen alustapalveluiden avulla järjestettävässä toiminnassa. Esimerkkejä tästä ovat jakamistalous ja joukkoistaminen. Luennolla digitalisoitunutta sosiaalisuutta tarkastellaan vuorovaikutuksen, yhteisöjen ja yhteistoiminnan näkökulmasta

27.11. Alustatoimijat ja datatalous
Tuukka Lehtiniemi (Aalto-yliopisto & Turun yliopisto) & Pauli Aalto-Setälä (Aller Media Oy)
Ihmisiä koskevasta datasta, henkilödatasta, on tullut digitaalisessa taloudessa keskeinen arvonluonnin raaka-aine. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat verkon alustapalvelut. Luennolla kuvataan alustatoimijoiden keskeiseen asemaan johtaneita tekijöitä sekä avataan viimeaikaisia pyrkimyksiä ymmärtää datatalouden toimintalogiikkaa. Allerin Pauli Aalto-Setälä kertoo Allerin data-analyytikasta ja RIkastamo-projektista.

4.12. Algoritmit, julkisuus ja media
Salla-Maaria Laaksonen (Helsingin yliopisto) & Jarno Koponen (YLE)
Julkisuus muotoutuu yhä enemmän mediateknologian muodostamassa ympäristössä, jossa viestien välitystä ja leviämistä säätelevät toisenlaiset logiikat kuin perinteisen mediajulkisuuden aikana. Luennolla avataan, miten teknologia ja ihmistoimijat yhdessä rakentavat hybridiä verkkojulkisuutta ja siellä liikkuvia diskursseja. Jarno Koponen Yeisradiolta avaa mikä on YLEn Uutisvahti ja muut discovery-ratkaisut uutiskäyttäjän näkökulmasta.

11.12. Teknologiavälitteinen kansalaisuus
Veikko Eranti (Tamperee yliopisto) & TBA
Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita vuorovaikutuksen, viestinnän ja politiikan teknologiavälitteisyys aiheuttavat kansalaisuuteen? Miten meitä kontrolloidaan ja miten voimme itse hyödyntää teknologiaa poliittisessa toiminnassa? Tällä luennolla pohditaan, millaisia ovat poliittinen toimijuus ja kansalaisuus teknologiavälitteisessä maailmassa.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
13:15 - 15:45
Ma 6.11.2017
13:15 - 15:45
Ma 13.11.2017
13:15 - 15:45
Ma 20.11.2017
13:15 - 15:45
Ma 27.11.2017
13:15 - 15:45
Ma 4.12.2017
13:15 - 15:45
Ma 11.12.2017
13:15 - 15:45

Materiaalit

Kurssin oheismateriaalina käytetään seuraavia teoksia:
* Dutton, William (2014) Handbook of Internet Studies.
* Baym, Nancy (2015) Personal Relations in the Digital Age.
* Neumann, Russell W. (2016) The digital difference: Media technology and the theory of communication effects.
Jean Burgess, Thomas Poell, and Alice Marwick (2017, forthcoming). The SAGE Handbook of Social Media. Sage Publications Ltd.

* Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (Eds.). (2006). Handbook of new media: Social shaping and consequences of ICTs. Sage Publications.
* van Dijk, Jan (2012). The Network Society (3rd Ed.). Sage Publications.

Lisäksi lukupiireissä käsitellään seuraavia artikkeleita:

6.11. Identiteetti, addiktio ja teknologia
Uski, S., & Lampinen, A. (2016). Social norms and self-presentation on social network sites: Profile work in action. New media & society, 18(3), 447-464.
Quardian 6.10.2017: 'Our minds can be hijacked': the tech insiders who fear a smartphone dystopia https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/smartphone-addiction-...

13.11. Näkökulmia politiikkaan ja teknologiaan
Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four “positions.” New Media & Society, 13(6), 855–872. http://doi.org/10.1177/1461444810389569
Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? Daedalus, 121-136. https://static1.squarespace.com/static/50c0f505e4b0633592d3cf29/t/579114...

20.11. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta verkkoalustoilla
Lampinen, A., & Cheshire, C. (2016). Hosting via Airbnb: Motivations and financial assurances in monetized network hospitality. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1669-1680). ACM.

27.11. Alustatoimijat ja datatalous
West, S. M. (2017). Data capitalism: Redefining the logics of surveillance and privacy. Business & Society, 0007650317718185.

4.12. Algoritmit, siilot ja muut hybridin mediatilan asukit
Willson, M. (2014). The politics of social filtering. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 20(2), 218–232. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354856513479761 (tiedosto kurssille ilmoittautuneiden ladattavissa tältä sivulta jos olet kirjautunut sisään)

Willson, M. (2017). Algorithms (and the) everyday. Information, Communication & Society, 20(1), 137–150. http://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1200645

11.12. Teknologiavälitteinen kansalaisuus

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action. Information Communication & Society, 15(5), 739–768. http://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661

Kurssin suorittaminen

Suoritustavat:
Luennot (21h), kirjallisia ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä oheiskirjallisuus.

1. Lukupiiri: Kullekin luennolle osoitetaan tieteellisen luennoitsijan toimesta 1-2 tieteellistä artikkelia, jotka on luettava ko. Luentoon mennessä. Tekstit käsitellään kunkin luennon jälkeen pienryhmissä erilaisten keskustelutehtävien avulla. (30% arvosanasta)
2. Lopputyönä virtuaalireflektiot luennoista: Opiskelija valitsee mille digitaaliselle alustalle koostaa reflektion vähintään kuuden luennon teemasta hyödyntäen kurssin oheiskirjallisuutta. Perinteinen word-muoto ei siis käy palautukseksi, vaan tehtävän avulla on tarkoitus kokeilla jotain ehkä itsellekin uudenlaista ilmaisutapaa. Muodoksi käy siis esim. blogi, twitter-virta, youtube-videot tai infografiikka. Luovuutta sopii käyttää! Tarkoitus ei ole referoida luennon sisältöä vaan reflektoida opittua sekä käyttää kurssikirjallisuutta. Reflektiot voi tehdä halutessaan anonyymisti, pseudonyymillä tai salasanan taakse. (70% arvosanasta, deadline 15.12.2017)

Kuvaus

maisteriopinnot/valinnaiset

Suositellaan: Kandidaatintutkinto

Opintojaksoja Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuudesta.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys teknologisen verkon luonteesta sekä kulttuurisena että sosiaalisena muotona.

2. periodi, syksy 2017 (30.10. - 17.12.2017, ma klo 13-16), Tiedekulma

Tällä monitieteisellä luentokurssilla keskitytään teknologiavälitteiseen sosiaaliseen toimintaan eri digitaalisilla areenoilla. Yhdistämme klassisia teoreettisia näkökulmia tuoreimpiin tutkimustuloksiin yksilöiden ja ryhmien toiminnasta digitaalisessa verkossa. Luennoitsijat edustavat eri yhteiskuntatieteiden, teknologiantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen tutkimusta. Kurssilla luennoivat sekä tutkijat että vierailevat luennoitsijat eri organisaatioista.

Luennot (21h), ennakkolukemistot ja niihin liittyvät ryhmätehtävät, reflektiopäiväkirja digitaalisessa formaatissa.

Oheiskirjallisuus:

  • Dutton, William (2014) Handbook of Internet Studies.
  • Baym, Nancy (2015) Personal Relations in the Digital Age.
  • Neumann, Russell W. (2016) The digital difference: Media technology and the theory of communication effects.
  • Jean Burgess, Thomas Poell, and Alice Marwick (2017, forthcoming). The SAGE Handbook of Social Media. Sage Publications Ltd.
  • Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (Eds.). (2006). Handbook of new media: Social shaping and consequences of ICTs. Sage Publications.
  • van Dijk, Jan (2012). The Network Society (3rd Ed.). Sage Publications.

Lisäksi luentokohtainen valikoima ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta.

Reflektiopäivä arvioidaan asteikolla 1-5, ryhmätehtävä hyväksytty/hylätty.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Rajapinta.ry:n kanssa (http://www.rajapinta.co).

Luennot (21h), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, verkkotyöskentely.

Mika Pantzar, Minna Kaarakainen, Salla-Maaria Laaksonen