Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Monitieteisellä luentokurssilla käsitellään teknologiavälitteisen sosiaalisen toiminnan ulottuvuuksia.

Digitaalisuus ja teknologiset laitteet ovat muodostuneet erottamattoksi osaksi arkeamme. WhatsAppissa lähetetään yhdessä minuutissa 21 miljoonaa viestiä ja pyyhkäistään lähes miljoona kertaa Tinderissä. Suomessa tehdään päivittäin 30 miljoonaa Google-hakua. Vaalikeskustelut käydään vaaliteltan sijasta Twitterissä. Miten digitalisoituminen vaikuttaa sosiaalisen ja yhteiskunnalliseen toimintaan? Minkälaisia poliittisia, taloudellisia ja kulttuurillisia kytköksiä teknologian taustalla on? Rajapinnoilla-luentosarjassa aiheesta alustavat Suomen eturivin teknologiayhteiskuntatieteilijät.

Monitieteisellä luentokurssilla käsitellään teknologiavälitteisen sosiaalisen toiminnan ulottuvuuksia eri digitaalisilla areenoilla. Yhdistämme klassisia teoreettisia näkökulmia tuoreimpiin tutkimustuloksiin yksilöiden ja ryhmien toiminnasta digitaalisessa verkossa. Kurssilla käsiteltävät teemat kytkeytyvät yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen sosiologian, sosiaalipsykologian, viestinnän ja politiikan tutkimuksen näkökulmista. Lähtökohtana on tieteen ja muun yhteiskunnan välinen vuoropuhelu.

Kurssi järjestetään yhteistyössä tieteellisen yhdistyksen Rajapinta ry:n kanssa.

HUOM! Kuvaustiedoista poiketen kurssi ei tänä vuonna ole Tiedekulmassa. Tarkista luentosalit aikataulusta.

Ilmoittaudu
16.8.2018 klo 09:00 - 4.9.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Kurssin ohjelma:

4.9. (PR aud XII): Avaus
Rajapinta ry. esittäytyy
Minna Ruckenstein: Digitaalinen kulttuuri ja sosiaalisuus - tutkimuksellisia lähtökohtia
Veikko Eranti: Digimenelmät meets yhteiskuntateoriat

11.9. (Kielikesk. Sali 115): Identiteetti, teknologia ja addiktio
Janne Matikainen: Mediasukupolvet
Suvi Uski: Yksilön identiteetti ja teknologia

18.9. (Kielikesk. Sali 115)
Eeva Raita: Kokemus, addiktio ja mobiiliteknologia
Mikko Meriläinen: Näkökulmia nuorten pelaamiseen

25.9. (PR sali 6)
Sosiaalinen media organisaatioiden sisäisessä käytössä
Anu Sivunen (JYU) & Kaisa Hildén (YLE)

2.10. (Kielikesk. Sali 115)
Jakamistalous, digitaaliset alustat, ja yhteistoiminta
Airi Lampinen: Valtavirtaa ja vaihtoehtoja: Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta verkkoalustoilla
Juho Makkonen: Omistaminen on uusi jakaminen, eli kuinka jakamistalous demokratisoidaan

9.10. (Kielikesk. Sali 115)
Datatalous
Tuukka Lehtiniemi: Datatalous ja alustatoimijat
Juho Muhonen / TBA (Futusome Oy): Futusomen liiketoiminnan tarina

16.10. (PR aud XIII)
Vaikuttajaviestintä ja vaikuttajamarkkinointi verkossa
Essi Pöyry & Emma/Matilde, Monochrome Oy

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.9.2018
09:15 - 11:45
Ti 11.9.2018
09:15 - 11:45
Ti 18.9.2018
09:15 - 11:45
Ti 25.9.2018
09:15 - 11:45
Ti 2.10.2018
09:15 - 11:45
Ti 9.10.2018
09:15 - 11:45
Ti 16.10.2018
09:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Rajapinta ry:n tutkijayhteisön kanssa. Luennot myös videoidaan. Avoinna seuraavien ohjelmien opiskelijoille: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Suositellaan: Kandidaatintutkinto

Opintojaksoja Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuudesta.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys digitaalisen teknologian roolista yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kykyä hahmottaa teknologian kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Hän ymmärtää teknologian ja verkon tutkimuksessa sovellettujen teorioiden monitieteistä taustaa, sekä osaa hahmottaa kriittisesti oman tieteenalansa roolia ja sen sovellusalueita digitaalisen yhteiskunnan tutkimuksessa.

Monitieteisellä luentokurssilla käsitellään teknologiavälitteisen sosiaalisen toiminnan ulottuvuuksia eri digitaalisilla areenoilla. Yhdistämme klassisia teoreettisia näkökulmia tuoreimpiin tutkimustuloksiin yksilöiden ja ryhmien toiminnasta digitaalisessa verkossa. Kurssilla käsiteltävät teemat kytkeytyvät yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen sosiologian, sosiaalipsykologian, viestinnän ja politiikan tutkimuksen näkökulmista. Lähtökohtana on tieteen ja muun yhteiskunnan välinen vuoropuhelu.

Kolme seuraavista:

Dutton, William (2014) Handbook of Internet Studies. Oxford University Press.

Baym, Nancy (2015) Personal Relations in the Digital Age. Polity.

Neumann, Russell W. (2016) The digital difference: Media technology and the theory of communication effects. Harvard University Press.

Jean Burgess, Thomas Poell, and Alice Marwick (2017, forthcoming). The SAGE Handbook of Social Media. Sage.

Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (Eds.). (2006). Handbook of new media: Social shaping and consequences of ICTs. Sage.

van Dijk, Jan (2012). The Network Society (3rd Ed.). Sage.

Lisäksi luentokohtainen valikoima ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot (21h), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, verkkotyöskentely.