Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla

Monitieteinen Rajapinnoilla-luentosarja käsittelee teknologiavälitteisen sosiaalisen toiminnan ulottuvuuksia.

Monitieteisellä luentokurssilla käsitellään teknologiavälitteisen sosiaalisen toiminnan ulottuvuuksia eri digitaalisilla areenoilla. Yhdistämme klassisia teoreettisia näkökulmia tuoreimpiin tutkimustuloksiin yksilöiden ja ryhmien toiminnasta digitaalisessa verkossa. Kurssilla käsiteltävät teemat kytkeytyvät yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen sosiologian, sosiaalipsykologian, viestinnän ja politiikan tutkimuksen näkökulmista. Lähtökohtana on tieteen ja muun yhteiskunnan välinen vuoropuhelu.

Kurssi pohjautuu syksyllä 2017 Tiedekulmassa videoituihin luentotallenteisiin. Kullakin tallenteella on äänessä tutkija ja muu organisaatioedustaja.

Ilmoittaudu
1.8.2019 klo 09:00 - 2.9.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Kurssin suorittaminen

Kurssin suoritukseen kuuluvat luentotallenteet, artikkelit ja niihin pohjautuvat viikottaiset tehtävät. Suorittaa voi omaan tahtiin, mutta tehtävänpalautuksia on kuitenkin viikottain.

Lopputyönä palautetaan digitaalinen reflektiotyö, joka hyödyntää jotakin digitaalista alustaa tai esitystapaa.

Kuvaus

Avoinna seuraavien ohjelmien opiskelijoille: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Suositellaan: Kandidaatintutkinto

Opintojaksoja Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuudesta.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys digitaalisen teknologian roolista yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kykyä hahmottaa teknologian kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Hän ymmärtää teknologian ja verkon tutkimuksessa sovellettujen teorioiden monitieteistä taustaa, sekä osaa hahmottaa kriittisesti oman tieteenalansa roolia ja sen sovellusalueita digitaalisen yhteiskunnan tutkimuksessa.

Kurssi on verkkokurssi, jota voit suorittaa omaan tahtiin. Edellyttää kuitenkin tehtävien palautuksia joka viikko.

Monitieteisellä luentokurssilla käsitellään teknologiavälitteisen sosiaalisen toiminnan ulottuvuuksia eri digitaalisilla areenoilla. Yhdistämme klassisia teoreettisia näkökulmia tuoreimpiin tutkimustuloksiin yksilöiden ja ryhmien toiminnasta digitaalisessa verkossa. Kurssilla käsiteltävät teemat kytkeytyvät yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen sosiologian, sosiaalipsykologian, viestinnän ja politiikan tutkimuksen näkökulmista. Lähtökohtana on tieteen ja muun yhteiskunnan välinen vuoropuhelu.

Kurssi pohjautuu syksyllä 2017 Tiedekulmassa videoituihin luentotallenteisiin. Kullakin tallenteella on äänessä tutkija ja muu organisaatioedustaja.

Luentotallenteet, artikkelit ja niihin pohjautuvat viikottaiset tehtävät.

Lopputyönä palautetaan digitaalinen reflektiotyö, joka hyödyntää jotakin digitaalista alustaa tai esitystapaa.

Kolme seuraavista:

Dutton, William (2014) Handbook of Internet Studies. Oxford University Press.

Baym, Nancy (2015) Personal Relations in the Digital Age. Polity.

Neumann, Russell W. (2016) The digital difference: Media technology and the theory of communication effects. Harvard University Press.

Jean Burgess, Thomas Poell, and Alice Marwick (2017, forthcoming). The SAGE Handbook of Social Media. Sage.

Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (Eds.). (2006). Handbook of new media: Social shaping and consequences of ICTs. Sage.

van Dijk, Jan (2012). The Network Society (3rd Ed.). Sage.

Lisäksi luentokohtainen valikoima ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta.

1-5

Syksyllä 2019 toteutus ainoastaan verkkokurssina.