Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Politics of Consumption 5 Cr Luentokurssi 7.1.2021 - 3.3.2021
Politics of Consumption 5 Cr Luentokurssi 7.1.2020 - 14.2.2020
Politics of Consumption 5 Cr Luentokurssi 9.1.2019 - 13.2.2019
Kulutuksen politiikat 5 Cr Luentokurssi 15.1.2018 - 28.2.2018

Kohderyhmä

Opintojaksoon liittyy kolmen kurssin kokonaisuuteen, joista opiskelijan on valittava vähintään kaksi kurssia. Lisäksi se on valinnainen avatuille koulutusohjelmille.

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma. Kulutus yhteiskunnassa –opintosuunta.

On avoinna seuraaviin koulutusohjelmiin: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, Valtiotieteellinen tiedekunta: yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, Contemporary Societies Master Programme

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojakson Kulutustutkimuksen lähteillä (Introduction to consumer research) jälkeen

Suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa opintoja, kun opiskelija suunnittelee maisteritutkielman aloittamista.

Osaamistavoitteet

Jaksolla opitaan kulutuksen politiikan sisältöjä kuluttaja-aktivismin, politiikkakuvausten, historiallisten kehityskulkujen ja toimijoiden intressien kautta. Jakso laajentaa opiskelijoiden ymmärrystä kulutuksen politiikasta tarkastelemalla arkisia toimia poliittisina tekoina sekä käsittelemällä kulutusta yhteiskunnan trendien ja ongelmien kautta. Lisäksi jakso auttaa opiskelijoita kehittämään akateemista osaamistaan tutkimuskysymysten tunnistamisessa, tutkimuksen suunnittelussa sekä tieteellisessä argumentoinnissa.

Ajoitus

3. periodi

Maisteriopintojen 1. vuosi, opintojakson Kulutustutkimuksen lähteillä (Introduction to consumer research) jälkeen

Sisältö

Kulutus on keskeistä kestävyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja identiteettipolitiikkaa koskevissa keskusteluissa. Opintojakso lähestyy yhteiskunnallista kehitystä kulutuspoliittisten käsitteiden kautta ja tunnistaa keskeisiä toimijatyyppejä markkinoilla. Kulutuksen valtasuhteet, rakenteet ja toimijuus ovat avainkysymyksiä kulutuksen politiikassa. Jakso tarjoaa monipuolisen kuvan siitä, kuinka ja miksi ihmiset kuluttavat ja kuinka kulutusta voidaan pyrkiä ohjaamaan ja muuttamaan. Opintojakso valmentaa opiskelijoita ymmärtämään ja arvioimaan kuluttamisen poliittisia näkökohtia merkitysten, normien, hallinnan ja edunvalvonnan kautta.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Oppimista tukee prosessi, jossa jakson aikana esitetään tutkimussuunnitelma ja opettajilta saadun palautteen pohjalta tehdään kirjallinen työ ja saadaan siitä palautetta.

Oppimateriaali

Pakollisia ovat

Campbell, Colin. 2010. What is Wrong with Consumerism? An Assessment of Some Common Criticism. Anuario Filosofico XLIII/2, 279-296.

Hirschman, Albert. 1970. Introduction and Doctrinal Background. p. 1-20. teoksesta Exit, Voice, and Loyalty

von Hippel, Eric.2005. Capter 9 Democratizing Innovation. p. 121-132. Teoksessa Democratizing Innovation. MIT Press.

Oheislukemistoksi tarjotaan laajasti alan keskeistä kirjallisuutta, lista päivitetään vuoden 2020 aikana.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakson arvosanat myönnetään tutkimussuunnitelman esittämisen (enintään 20 pistettä) ja kirjallisen työn (enintään 100 pistettä) perusteella seuraavalla tavalla:

  • Alle 50 pistettä: 0
  • 50-59 pistettä: 1
  • 60-69 pistettä: 2
  • 70-79 pistettä: 3
  • 80-89 pistettä: 4
  • 90 pistettä tai enemmän: 5

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kulutustutkimuksen lähteillä kurssi on pakollinen osana sosiaalitieteiden maisteriohjelmaa (Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunta). Opintojaksoon liittyy kolmen kurssin kokonaisuus, joista opiskelijan on valittava vähintään kaksi kurssia.

Lisätiedot

Opetuskielenä on englanti. Jakson tehtävät voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se koostuu (i) kymmenestä luennosta, (ii) kriittisestä paneelikeskusteluista kulutuksesta ja (iii) tutkimussuunnitelman esittelystä ja siihen liittyvästä kirjallisesta tehtävästä (enintään 4000 sanaa).