”consumer confidence!” by Chris & Karen Highland is licensed under CC BY-SA 2.0

The politics of consumption

The course approaches societal development with concepts from the politics of consumption.

Power relations, structures and agency constitute key issues of interest in the politics of consumption. The course offers pluralistic insights into how and why people consume and how consumption can be steered and changed. The course prepares students to understand and assess political aspects of consumption with the help of key perspectives: governance, interest representation as well as materiality and practices.
Professors Frank Trentmann and Visa Heinonen and research directors Päivi Timonen and Petteri Repo act as teachers on the course. Päivi Timonen is the coordinator of the course.
Join in, we’ll be happy to see you!

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 7.1.2020
09:15 - 11:45
Ke 8.1.2020
10:15 - 11:45
To 9.1.2020
10:15 - 11:45
Ti 14.1.2020
12:15 - 13:45
Pe 17.1.2020
14:15 - 15:45
Ti 21.1.2020
12:15 - 13:45
Pe 24.1.2020
14:15 - 15:45
Ti 28.1.2020
12:15 - 13:45
Pe 31.1.2020
14:15 - 15:45
Ti 4.2.2020
12:15 - 13:45
Pe 7.2.2020
14:15 - 15:45
Ti 11.2.2020
12:15 - 13:45
Pe 14.2.2020
14:15 - 15:45

Muu opetus

Materiaalit

The course approaches societal development with concepts from the politics of consumption.
Consumption is central to debates about sustainability, social justice and identity politics. This master’s course approaches societal development with concepts from the politics of consumption and empowers students to recognise different kinds of market actors. The course is designed for students in the Faculty of Social Sciences, Faculty of Agriculture and Forestry and Faculty of Education. Please make sure that the course fits your degree.

Kurssin suorittaminen

The course consists of (i) ten lectures, (ii) a critical panel debate on consumption, (iii) presentation of research design and its accompanying written assignment (max 4,000 words). Students are supervised in the written assignment, which will help them author their master’s thesis, and are warmly encouraged to examine issues which are of interest to their own research and discipline. Students are provided with a reading list to assist them with connecting their research interests to theoretical insights in consumption studies.
Course grades are awarded based on the presentation of the research design (contributes up to 20 points) and the written assignment (up to 100 points) in the following way:
• 50-59 points:1
• 60-69 points:2
• 70-79 points:3
• 80-89 points:4
• 90 points or more:5
English is the language of the course with the exception that assignments can be written in English, Finnish or Swedish.

Kuvaus

Avoinna seuraavien ohjelmien opiskelijoille: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma. Kurssille otetaan 60 opiskelijaa, joista enintään 20 elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmasta. Avoin myös Contemporary Societies –maisteriohjelman opiskelijoille.

Kandidaatintutkinto

Opintojaksoja Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuudesta.

Opintojakson osaamistavoitteet Opintojaksolla käsitellään kulutuksen politiikkaa valta-asetelmien, rakenteiden ja toimijuuksien kautta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ja arvioida kulutukseen liittyvää poliittista toimintaa mm. hallinnan, intressien sekä materiaalisuuden kysymyksinä. Opiskelija oppii tarkastelemaan kulutusta poliittisten kysymysten kautta huomioiden kuluttajaliikkeiden ja valtioiden toiminnan globaaleilla markkinoilla ja osaa arvioida markkinoiden kehitystä ja kulutukseen liittyvien intressien muotoutumista kriittisesti ja rakentavasti.

3. periodi

Opintojaksolla perehdytään pääkäsitteiden kuluttaja ja kuluttajakansalalainen, politiikka, toimijuus ja intressit avulla kuluttajaan poliittisena toimijana, eurooppalaisen kuluttajapolitiikan toimivuuteen, kulutuksen historialliseen muutokseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen, kulutukseen liittyviin intresseihin, kuluttajaliikkeisiin markkinoiden haastajina, julkisiin palveluihin ja valinnan vapauteen sekä kuluttajiin kehittäjinä, tuottajina ja markkinoiden luojina.

Goldsmith, Elizabeth (2017) Consumer Economics: Issues and Behaviors. Routledge. Luvut 4 ja 5.

Baldwin, Robert & Cave, Martin (1999) Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice. Oxford.

Halkier, Bente (2010) Consumption challenged: food in mediated everyday life. Routledge: London.

Stolle, Dietlind & Micheletti, Michele (2013) Political Consumerism. Global responsibility in action. Cambridge University Press.

Opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Arvioidaan tieteenalan keskeisten käsitteiden osalta valmiutta kriittiseen ajatteluun ja kykyä argumentoida ja kommunikoida käsitteillä sekä hyödyntää palautetta. Arvosana muodostuu seuraavasti: ennakkovalmistautuminen ja vuorovaikutus lähiopetuksessa 20 %, essee 60 %, suullinen tehtävä 20 %.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kurssi toteutetaan luento-opetuksena ja suoritetaan 10–12 liuskan esseellä ja suullisella esityksellä.

Opintojaksolla on 12 luentokertaa, (a´2x45 minuuttia, yhteensä 24 tuntia)

  1. Lähiopetus: 12 luentokertaa
  2. Kirjallinen tehtävä: henkilökohtainen essee
  3. Suullinen tehtävä: esseen esittely 10 minuutin esitys