Social Network Analysis Visualization by MartinGrandjean CC BY-SA 3.0

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 14.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
13:15 - 15:45
Ma 20.1.2020
13:15 - 15:45
Ma 27.1.2020
13:15 - 15:45
Ma 3.2.2020
13:15 - 15:45
Ma 10.2.2020
13:15 - 15:45
Ma 17.2.2020
13:15 - 15:45

Kuvaus

Avoinna seuraavien ohjelmien opiskelijoille: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma. Opintojaksoon otetaan enintään 40 opiskelijaa.

Opintojakso on tarkoitettu maisteri-opintojen alkuvaiheeseen.

Näkökulmia kulutustutkimukseen (5 op)

Palveluiden kulutus ja vähittäiskauppa (5 op)

Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla(5 op)

Kulutuksen politiikat (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita kriittisesti nykytalouden ilmiöitä. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet asettaa uudet ilmiöt laajempaan kontekstiin ja ennakoida niiden kehitystä ja merkitystä erityisesti kuluttajan kannalta.

2. periodi, opintojakso järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2018.

Opintojakson tavoitteena on kuvata ja tulkita kuluttajien roolia muuttavassa taloudessa; tutustuttaa opiskelijat nykytalouden dynamiikkaan ja tarjota vaihtoehtoisia teoreettisia kehyksiä, joissa teknologisen determinismin sijaan korostetaan kansalaisten/kuluttajien aktiivista roolia. Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista luennoista, ryhmätyöstä ja sen esittämisestä, sekä yksilötyönä tehtävästä koko opintojaksoa käsittelevästä reflektiosta.

Opintojakson aikana annettava kirjallisuus.

Arvosana (asteikolla 0-5) perustuu kirjallisten töiden sekä osallistumisaktiivisuuden arviointiin. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kurssi pidetään Tiedekulman Think Loungessa.

Lähiopetus 24 h (luennot, tuntiharjoitukset, ryhmätöiden ohjaus)

Reflektion kirjoittaminen 24 h

Valikoituun oheiskirjallisuuteen tutustuminen 20 h

Ryhmätyö 65 h

Itsearviointi ja kurssipalaute 2 h