Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Erityismenetelmät II: Methodologies in Discourse and Identity 5 Cr Luentokurssi 6.4.2020 - 8.4.2020
Tieteellisen tutkimuksen raportointi 5 Cr Kurssi 31.10.2019 - 27.2.2020
Erityismenetelmät II: kulutustutkimuksen menetelmät 5 Cr Luentokurssi 30.10.2019 - 11.12.2019
Erityismenetelmät II: Methodologies in Discourse and Identity 5 Cr Luentokurssi 15.4.2019 - 17.4.2019
Erityismenetelmät II: kulutustutkimuksen menetelmät 5 Cr Luentokurssi 31.10.2018 - 12.12.2018
Methodologies in Discourse and Identity 5 Cr Luentokurssi 13.9.2017 - 19.10.2017

Kohderyhmä

Jakso on avoin Contemporary Societies maisteriohjelman opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Sosiaalitieteiden kandiopinnot.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisesti johonkin sosiaalitieteiden erityismenetelmään ja hallitsee sen keskeiset sovellukset.

Ajoitus

The timing of the course depends on its content and teacher.

Sisältö

Jakso perehdyttää opiskelijan sosiaalitieteiden yhden erityismenetelmän sisältöön.

Oppimateriaali

Jaksolla käytettävä kirjallisuus määritellään opetuksen yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Toteutus

Jakso toteutetaan lähiopetuksena (luento- tai harjoituskurssi tai niiden yhdistelmä).