Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.10.2019 klo 09:00 - 28.10.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.12.2019
10:15 - 11:45

Kurssin suorittaminen

Verkkokurssi, jossa kolme lähitapaamista.

Kurssin suorittaminen: viikoittaiset verkkoluennot (2x viikko) & verkkokeskustelut, kolme lähitapaamista, kolme laajempaa kotitehtävää, kirjallisuutta & loppuessee.

Kuvaus

Ensisijaisesti sosiaalitieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Kandidaatin opinnot.

Seuraavat opintojaksot tukevat tämän opintojakso tuottaman osaamisen kehittymistä:
Goffman's theory of social encounters
Ammatillinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Vuorovaikutustutkimus käytännössä

Kurssin käytyään ja oppisisällöt omaksuttuaan opiskelijat pystyvät tunnistamaan vuorovaikutusprosesseja ja myös toteuttamaan maisterintutkielmatasoisen tutkimuksen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvästä aiheesta. He ovat perehtyneet sosiaalisen vuorovaikutuksen perusrakenteisiin kuten fyysiseen läsnäoloon, vuorotteluun, sekvensseihin ja tarinankerrontaan. He harjaantuvat myös vuorovaikutusaineistojen analysoinissa keskustelunanalyyttisen menetelmän avulla.

1. ja 2. periodi

Kurssin teemat: vuorovaikutusteoriat; keskustelunanalyyttisen menetelmän perusteet; tieto, valta ja emootiot vuorovaikutuksessa; kertomukset vuorovaikutuksessa; osallistumisen säätely; toimintamahdollisuuksien jakaminen; vaikuttaminen vuorovaikutuksessa; samanmielisyyden suosiminen vuorovaikutuksessa; kvantitatiivinen ja kokeellinen vuorovaikutustutkimus; psykoterapia esimerkkinä institutionaalisesta vuorovaikutuksesta.

Kurssin yhteydessä suoritetaan Stevanovic & LIndholm (toim) Keskustelunanalysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Vastapaino 2016.

Kotitehtävien ja loppuesseen arvostelu asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opintojakso toteutetaan syksyllä 2019 verkkokurssina sisältäen kolme lähitapaamiskertaa

Kurssi toteutetaan vuosittain lähiopetuksena.Luennot, harjoitustehtävät luokkahuoneessa, kotona tehtävät analyysiharjoitukset, kirjallisuuteen perustuva loppuessee.