Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 13.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 17.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 24.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 31.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 3.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 7.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 10.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 14.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 17.2.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Ensisijaisesti kriminologian opintosuunnan opiskelijoille, toissijiasesti muille sosiaalitieteiden maisteriohjelman opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, etusijalla ovat kriminologian opintosuunnan opiskelijat.

Jakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut luentokurssin SOSK-206 Kriminologia kandiohjelmassa tai täydentävänä opintona. Jaksolle ei voi osallistua kriminologian ainoana tai ensimmäisenä suorituksena. Kriminologian opintosuunnan opiskelijoiden tulee suorittaa myös jakso "Kriminologinen tutkimus" ennen tälle jaksolle osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa sekä kriminologian teoreettista perspektiiviä että metodologisia työkaluja soveltavassa kriminologisessa tutkimuksessa. Opiskelija on sisäistänyt kriminologian näkökulman rikoksentorjuntaan ja sen arviointiin, ja ymmärtää erilaisten tutkimusasetelmien vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija harjaantuu ongelmalähtöiseen yhteisölliseen projektityöskentelyyn kriminologisessa kontekstissa.

3. periodi

Opintojaksolla perehdytään kriminologian soveltamiseen rikollisuuden torjunnan ja ehkäisemisen, sekä arviointitutkimuksen kautta. Opetus tapahtuu luentojen ja harjoitustöiden avulla.

Kurssilla on suositeltavaa kirjallisuutta, joka ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0-5.

(0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, etusijalla ovat kriminologian opintosuunnan opiskelijat.

Vuonna 2020 jakso toteutetaan luento- ja harjoituskurssina, jonka tavoitteena on, että opiskelijat hahmottavat erilaisten kvantitatiivisten tutkimusasetelmien vahvuudet ja heikkoudet ja oppivat lukemaan tällaisia menetelmiä hyödyntävää kriminologista nykytutkimusta kriittisesti. Opiskelija hahmottaa kausaalipäättelyn vaikeudet havainnoivissa tutkimuksissa ja tuntee tärkeimmät kvasikokeelliset tutkimusasetelmat, joilla rikollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden syy-yhteyksiä voidaan tutkia paremmin kuin puhtaasti havainnoivilla tutkimuksilla. Pääpaino on eri menetelmien mahdollisuuksien ja rajoitusten ymmärtämisessä eikä kurssilla edellytetä menetelmien itsenäistä soveltamista tai tilastoanalyysien käytännön toteuttamista.