Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
21.8.2019 klo 09:00 - 31.7.2020 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Aaro Tupasela kuva

Aaro Tupasela

Julkaistu, 24.3.2020 klo 11:00

Korona-poikkeustilanteen aikana Examinarium-tentti on korvattu sähköpostitse suoritettavalla kotitentillä.
Ota yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi.

During the Corona virus exceptional period, the Examinarium exam has been replaced by an e-mail home exam.
Contact us for details.

aaro.tupasela@helsinki.fi

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Sosiologian kandidaatin opinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa yhden sosiologisen perinteen peruskäsitteitä empiirisen tutkimuksen suunnitteluun ja aineiston tulkintaan. Kurssi auttaa opiskelijaa luomaan yhteyksiä sosiologisten käsitteiden ja konkreettisen tutkimuksen teon välille.

Hallinnan tutkimus
Kirjat:
1. Ilpo Helen: Elämän politiikat: Yhteiskuntatutkimus Foucaltn’n jälkeen. Tutkijaliitto 2016. 
2. Mianna Meskus: Elämän tiede: Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän hallinnasta. Vastapaino 2009.

Tiedekunnan examinarium-tentit järjestetään tiedekunnassa 16.3. alkaen vaihtoehtoisilla suoritustavoilla 31.8.2020 asti ellei toisin ilmoiteta. Ilmoittaudu examinarium-tenttiin WebOodissa ja tarkista kurssisivun tiedot tarkempien ohjeiden saamiseksi tai ota yhteyttä opettajaan (Huom. älä ilmoittaudu examinariumissa tai varaa tenttiä varten tilaa)

Kulttuurisosiologia

 • Bourdieu, Pierre. Distinction : a social critique of the judgement of taste. Routledge & Kegan Paul 1986 (other editions available)
 • Daloz, Jean-Pascal. Rethinking social distinction. Palgrave 2013.

Vuorovaikutuksen sosiologia

 • Erving Goffman: Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates. Anchor Books, 1961
 • Susie Scott: Total Institutions and reinvented identities. Palgrave 2011.

Etnisyyden ja maahanmuuton sosiologia

 • Anderson, Bridget (2013): Us and Them?: The Dangerous Politics of Immigration Control. Oxford University Press.
 • Isaksen, Lise Widding (Ed.) (2010): Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies. Nordic Academic Press.

Kvantitatiivisia näkökulmia terveyden sosiologiaan

 • Cockerham W (toim.):The New Blackwell Companion to Medical Sociology. Wiley-Blackwell, Chichester 2010, ISBN 978-1-4051-88868-5, s. 1-287.
 • Marmot, M. G.; Wilkinson, Richard G. Social determinants of health. Oxford University Press 2006. 2nd ed

Hallinnan tutkimus

 • Ilpo Helen: Elämän politiikat: Yhteiskuntatutkimus Foucaltn´n jälkeen. Tutkijaliitto 2016
 • Mianna Meskus: Elämän tiede: Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmudesta ja perimän hallinnasta. Vastapaino 2009

Sosiaaliset mekanismit

 • Jon Elster 2015: Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences. 2 nd Edition. Cambridge University Press.
 • Peter Bearman 2005:Doormen. University Of Chicago Press
Uusi taloussosiologia
 • 1. Donald MacKenzie: Material Markets. How Economic Agents are Constructed.  Oxford University Press, 2009.
 • 2. Donald McKenzie: An engine not camera. How financial models shape the world. MIT Press 200

Esseen tai kurssityöskentelyn arvio asteikolla 0–5.

(0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opintojakso suoritetaan kirjallisuuteen perustuvana soveltavana examinarium -tenttinä. Opintojakso voidaan mahdollisesti suorittaa myös suullisena kuulusteluna, esseenä, tai luentokurssina. Opintojakson aineistona on yhteen sosiologiseen suuntaukseen perehdyttäviä teoreettisia tekstejä ja siihen liittyviä empiirisiä tutkimuksia. Opiskelijan tehtävän on osoittaa, kuinka suuntauksen käsitteet ovat muovautuneet tutkimusasetelmaksi, tutkimuskysymyksiksi ja empiirisiksi havainnoiksi.

Opiskelijan tulee valita YKSI teema, johon hän perehtyy ja josta hän suorittaa tentin tai esseen. Opintojaksoa ei voi suorittaa useaan kertaan.