Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Sosiolingvistiikan erikoistumis- ja metodiopintoja

Opiskelija syventää tietoaan unkarin kielen alueellisesta ja sosiaalisesta variaatiosta. Opiskelija osaa tunnistaa eri unkarinkielisten alueiden murteellisia piirteitä ja/tai sosiaalista vaihtelua.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojakso on mahdollista suorittaa kurssilla tai kirjatenttinä. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Äänneopillisten ja leksikaalisten erojen tarkastelu ja analyysi sekä erikoissanaston omaksuminen.

J. Kiss, Társadalom és nyelvhasználat; Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény; J. Kiss, Magyar dialektológia; M. Kontra, Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon; G. Tolcsvai Nagy, A magyar nyelv stilisztikája.

Tuntiopetuksessa mm. pari- ja ryhmätöitä, tutustuminen unkarilaisiin digitaalisiin korpuksiin.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentistä. Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti