Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.10.2019 klo 09:00 - 22.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 1.11.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen opintoja

Opiskelija tunnistaa toisen maailmansodan jälkeisen kirjallisuuskauden piirteitä, ja osaa analysoida kauden kirjallisuustuotantoa.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kurssi kevätlukukaudella; ei järjestetä joka vuosi. Kirjatenttimahdollisuuksia pitkin lukuvuotta.

Opintojaksossa keskitytään koko kauteen tai yksittäisiin kirjailijoihin ja kausiin, esim. unkarilainen groteski, postmoderni proosa.

T. Gintli: Magyar irodalom. E. Kulcsár Szabó, A magyar irodalom története 1945-1991; M. Szegedy-Maszák, Irodalmi kánonok; M. Szegedy-Maszák, “Minta a szőnyegen.” A műértelmezés esélyei; E. Kulcsár Szabó, Esterházy Péter (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/esterhazy-peter#szakirodalom. 26.2.2017); J. Wernitzer: Idézetvilág avagy Esterházy Péter, a Don Quijote szerzője (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/esterhazy-peter#szakirodalom, 26.2.2017.).

G. Tolcsvai Nagy, Nagy László; G. Tolcsvai Nagy, Pilinszky János; P. Szirák: Esterházy Péter (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/kertesz-imre#szakirodalom. 26.2.2017.) P. Balassa. Nádas Péter (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/esterhazy-peter#szakirodalom. 26.2.2017);

Teoriakirjallisuuden lisäksi kaunokirjallisuutta unkarin kielellä. Määräytyy vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan. Kirjatentin lukemisesta on sovittava vastuuopettajan kanssa (unkarin yliopistonlehtori).

Mm. pari- ja ryhmätöitä, teosten analyysia, pienesitelmiä, esseitä.

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentin tuloksesta. Arvosteluasteikko 0-5.

Luento tai kirjatentti.