Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 17.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 24.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 8.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 29.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 12.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 26.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 10.12.2019
12:15 - 13:45
Ti 14.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 21.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 28.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 4.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 11.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 18.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 25.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 10.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 17.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 24.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 31.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 7.4.2020
12:15 - 13:45
Ti 21.4.2020
12:15 - 13:45
Ti 28.4.2020
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Viron kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

HuK

Upon sucessful completion of the course the student has developed the plan of the master thesis, and has the abilities to complete the planned research and to formulate it in the master thesis.

Maisteritutkinnon ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi.

Opintojakso kestää yhden lukuvuoden (kaksi lukukautta).

Seminaarityöskentelyyn kuuluu oman tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi, aineiston ja tutkimusaiheen esittely muille ryhmän jäsenille, tutkielman laadinta aineiston pohjalta seminaarin aikana, aktiivinen osallistuminen seminaarin istuntoihin, toisen opiskelijan työn opponointi sekä erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Seminarikeskustelu, Itsenäinen työskentely; reflektointi; digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen.

Opettajan toiminta: Ryhmätyö, henkilökohtainen opetus. Osaamistavoitteen toteutumisen arviointi.

Arviointi perustuu opiskelijan seminaarityöskentelyyn. Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Ryhmätyö, seminaarikeskustelu, itsenäinen opiskeleminen.