Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Verkkokurssi 4.11.2020 - 8.12.2020
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Kurssi 6.11.2019 - 4.12.2019
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Kurssi 7.11.2018 - 5.12.2018
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Kurssi 8.11.2017 - 8.12.2017

Kohderyhmä

Valinnainen. Opintojakso on tarjolla HY:n kaikkien jatkokoulutusohjelmien opiskelijoille (ensisijaisesti Tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille).

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva digitaalisen median mahdollisuuksista asiantuntijatehtävissä. Kurssi antaa myös käytännön valmiuksia asiantuntijatehtäviin liittyvien viestintäprojektien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Ajoitus

2. periodi

Sisältö

Kurssilla käsitellään digitaalisen viestinnän muotoja, käytäntöjä, etiikkaa ja teknisiä kysymyksiä erityisesti asiantuntijatehtävien näkökulmasta. Kurssin aikana suunnitellaan ja rakennetaan henkilökohtaista tutkijaprofiilia digitaalisen viestinnän keinoin.

Oppimateriaali

Toteutus

Luennot sekä yksilö- ja ryhmätyöt. Kurssi toteutetaan osittain verkossa.