Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi antaa yleiskuvan sosiaalisen median mahdollisuuksista tiedeviestinnässä ja oman asiantuntijuuden rakentamisessa.

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva digitaalisen median mahdollisuuksista tiedeviestinnässä ja oman asiantuntijuuden rakentamisessa sekä tarjota konkreettisia työkaluja ja apuvälineitä tiedeviestinnän toteuttamiseksi digitaalisessa mediassa. Kurssilla keskitytään harjoitusten kautta avaamaan ajankohtaisia teemoja tiedeviestinnän kentällä. Keskeinen tavoite on kurssin osallistujan henkilökohtaisen “tiedeviestintäsuunnitelman” laatiminen ja käytännön toteuttamistyökalujen haltuunotto. Toteuttamistapa on käytännönlähtöinen: yksilöllisten ja ryhmissä tehtävien harjoitusten kautta opitaan hyödyntämään sosiaalisen median palveluja tiedeviestinnän alustana.

Huom! Kuvaus-kenttään alla siirtyneet englanninkieliset tekstit tulevat automaattiseti väärin jostakin WebOodin syövereistä eivätkä siis pidä paikkaansa.

Ilmoittaudu
19.10.2017 klo 09:00 - 8.11.2017 klo 23:59

Vuorovaikutus

Kurssin oppimisalustana käytetään Yammer-palveluun luotua verkostoa.

Aikataulu

Ensimmäinen lähiopetuspäivä 8.11. sekä koontipäivä 8.12. ovat kaikille pakollisia. Iltasessiot 15.11. ja 22.11. ovat atk-luokassa pidettäviä työpajoja, jotka voi halutessaan suorittaa myös itsenäisesti.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 8.11.2017
10:15 - 17:45
Ke 15.11.2017
16:15 - 18:45
Ke 22.11.2017
16:15 - 18:45
Pe 8.12.2017
12:15 - 15:45

Kurssin suorittaminen

Yksilö- ja ryhmätehtävät, henkilökohtainen lopputyö. Lopputehtävänä opiskelija toteuttaa henkilökohtaisen viestintäprojektin verkossa (vapaavalintainen, ”luova” tapa viestiä omasta erityisosaamisalueestaan sosiaalista mediaa hyödyntäen sekä raportti projektista).

Kuvaus

Valinnainen. Opintojakso on tarjolla HY:n kaikkien jatkokoulutusohjelmien opiskelijoille (ensisijaisesti Tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille).

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva digitaalisen median mahdollisuuksista asiantuntijatehtävissä. Kurssi antaa myös käytännön valmiuksia asiantuntijatehtäviin liittyvien viestintäprojektien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

2. periodi

Kurssilla käsitellään digitaalisen viestinnän muotoja, käytäntöjä, etiikkaa ja teknisiä kysymyksiä erityisesti asiantuntijatehtävien näkökulmasta. Kurssin aikana suunnitellaan ja rakennetaan henkilökohtaista tutkijaprofiilia digitaalisen viestinnän keinoin.

Luennot sekä yksilö- ja ryhmätyöt. Kurssi toteutetaan osittain verkossa.

Opintojaksosta vastaava opettaja: Esa Väliverronen