Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssi kuuluu tietojenkäsittelytieteen kandidaattiohjelman perusopintoihin.

Huomio: Harjoitusryhmiä voi perustaa lisää, joten jos haluatte kurssille, mutta harjoitusryhmät ovat täynnä, ilmoittautukaa jonotuslistalle ja arvioimme tilanteen kurssin alussa.

Kurssilla suoritetaan tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso TKT10001 (entinen koodi 582102) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op) sekä pakollisen vieraan kielen (englanti) opinnot (4 op). Huomatkaa, että englannin kielen opinnot ovat kielikeskuksen järjestämät, mutta erillistä ilmoittautumista ei tarvita - ilmoittautumisen JTKT-kurssille sisältää ilmoittautumisen siihen liitettyyn englannin kielen opetukseen. Englannin kielen suoritusmerkinnästä on kuitenkin kurssin päätyttyä turhaa kysyä muualta kuin kielikeskuksesta.

Kurssi soveltuu samanlaisena sekä uudessa tietojenkäsittelytieteen kandidaattiohjelman opiskelijoille, että vanhoille opiskelijoille. Kurssi soveltuu sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille. Kaikki harjoitusryhmät ovat sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille.

Suurin osa kurssista koostuu ryhmäkirjoitustöistä. Alustana käytetään moodle. Tarkemmat ohjeet ja sisältökuvaukset löytyvät moodlesta.

Kurssin alkupuolella suoritetaan englannin kielen opinnot, joten opiskelijoiden kannattaa ottaa opintojen suunnittelussa huomioon, että alku (ensimmäinen periodi) on työläämpi kuin loppuosa (toinen periodi). Tehtävät 1-4 ja niihin liittyvät tilaisuudet ovat englanniksi. Tehtävät 5-12 ja niihin liittyvät tilaisuudet ovat suomeksi.

Ensimmäiseen ryhmätapaamiseen on osallistuttava, koska silloin muodostetaan ryhmätöitä varten ryhmät. Luentoja on kaksi kurssin alkuvaiheessa ja jokaisen oletetaan osallistuvan (eli jos sanoo ettei tiennyt asiaa joka luennoilla on käsitelty vaikka ei ole mainittu kirjallisesti, niin oma vika!). Ryhmätilaisuuksia on 13 viikon ajan. Lopuksi on vapaaehtoinen tentti, jolla voi saada lisäpisteitä.

Vaihtoehtoiset harjoitusryhmät ohjaajineen ja saleineen Exactumissa ovat: Ti 14-16 Harri Kähkönen C220; Ke 10-12 Harri Kähkönen D122; Ke 12-14 Dani Nummikoski BK106; Ke 14-16 Patrik Floréen C220; Ke 16-18 Dani Nummikoski C220; To 10-12 Hannu Kärnä B120; To 16-18 Patrik Floréen B119; Pe 12-14 Hannu Kärnä C220.

Seuraavassa on ohjeita eritaustaisille opiskelijoille.

1) Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja olet aloittanut kandidaatin tutkintoon johtavat opintosi 1.8.2008 tai sen jälkeen: 9 op:n kurssipaketti Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen + vieras kieli suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä syyslukukautenasi.

2) Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen suoritettuna, mutta vieraan kielen opinnot puuttuvat: Hakeudu Kielikeskuksen kursseille vieraan kielen opintoihin.

3) Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo vieraan kielen opinnot suoritettuna, mutta Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen puuttuu: Suorita kurssi itseopiskelukurssina Avoimessa yliopistossa (tutkinto-opiskelijoille ilmainen). Huomautus: Voit myös suorittaa tämän normaalin kurssin, niin että jätät kielikeskuksen opettajan haastattelun väliin, mutta kaikki muut osiot tehdään. Suoritat siinä tapauksessa vain 5 op:n Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, vaikka kirjoitat ja esiinnyt englanniksi.

4) Olet tietojenkäsittelytieteen sivuaineopiskelija: Voit suorittaa koko 9 op:n paketin. Ainakin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille kieliopinnot kelpaavat sellaisenaan tutkintoon. Jos olet jostakin muusta tiedekunnasta, niin varmista omalta pääainelaitokseltasi tai tiedekunnastasi kieliopintojen kelpaavuus. Jos haluat suorittaa kurssin ilman kieliopintoja, hakeudu Avoimen yliopiston itseopiskelukurssille (tutkinto-opiskelijoille ilmainen). Huomautus: Voit myös suorittaa tämän normaalin kurssin, niin että jätät kielikeskuksen opettajan haastattelun väliin, mutta kaikki muut osiot tehdään. Suoritat siinä tapauksessa vain 5 op:n Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, vaikka kirjoitat ja esiinnyt englanniksi.

Avoimen yliopiston kursseista: Avoin yliopisto järjestää itsenäisesti kurssinsa, joten kysymykset näistä kursseista, esimerkiksi ilmoittautumismenettelystä, kuuluu kohdistaa Avoimeen yliopistoon. Itseopiskelu- ja verkkokurssit ovat avoimen yliopiston järjestämiä. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetusohjelmassa on vain tämä lähiopetuskurssi.

Linkki avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen kurssitarjontaan: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/tietojenk%C3%A4si...
Kurssi, joka on ilmainen HY:n perusopiskelijoille on tämä: https://courses.helsinki.fi/fi/aytkt10001/119494583

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
16:15 - 18:00
Ti 12.9.2017
16:15 - 18:00

Muu opetus

14.09. - 19.10.2017 To 16.15-18.00
21.09.2017 To 12.15-14.00
02.11. - 14.12.2017 To 16.15-18.00
Patrik Floreen
Opetuskieli: suomi
12.09. - 17.10.2017 Ti 14.15-16.00
31.10. - 12.12.2017 Ti 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
14.09. - 19.10.2017 To 09.15-11.00
02.11. - 14.12.2017 To 09.15-11.00
Opetuskieli: suomi
13.09. - 18.10.2017 Ke 12.15-14.00
01.11. - 29.11.2017 Ke 12.15-14.00
13.12.2017 Ke 12.15-14.00
Opetuskieli: suomi
15.09. - 20.10.2017 Pe 12.15-14.00
03.11. - 15.12.2017 Pe 12.15-14.00
Opetuskieli: suomi
13.09. - 18.10.2017 Ke 16.15-18.00
01.11. - 29.11.2017 Ke 16.15-18.00
13.12.2017 Ke 16.15-18.00
Opetuskieli: suomi
13.09. - 18.10.2017 Ke 10.15-12.00
01.11. - 29.11.2017 Ke 10.15-12.00
13.12.2017 Ke 09.15-12.00
Opetuskieli: suomi
13.09. - 18.10.2017 Ke 14.15-16.00
01.11. - 29.11.2017 Ke 14.15-16.00
07.12.2017 To 10.15-12.00
13.12.2017 Ke 14.15-16.00
Patrik Floreen
Opetuskieli: suomi
14.09. - 19.10.2017 To 12.15-14.00
02.11. - 14.12.2017 To 12.15-14.00
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei edeltäviä yliopisto-opintoja.

Tietojenkäsittelytieteen muut opintojaksot syventävät alan osaamista.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tietojenkäsittelytieteestä, mukaan lukien perustietoa alan etiikasta ja immateriaalioikeudesta. Opiskelija on tottunut hakemaan tieteellistä kirjallisuutta ja lukemaan tieteellistä kirjallisuutta englanniksi. Opiskelija osaa kirjoittaa alan asiatekstiä.

Lähiopetuskurssilla opiskelija harjaantuu ryhmä- ja esiintymistaidoissa sekä aikatauluissa pysymisessä.

Tietojenkäsittelytieteen aloituskurssi, suoritetaan opintojen aluksi.

Järjestetään vuosittain syksyllä ja keväällä: kurssi järjestetään lähiopetuksena syksyllä (period I-II), muina aikoina itseopiskelukurssina tai verkkokurssina.

Tietojenkäsittelytieteen perusperiaatteet Peter Denningin jaottelun mukaisesti. Alan keskeistä terminologiaa ja ajankohtaisia teemoja tietojenkäsittelytieteessä, kuten tekoäly.

Alan etiikkaa ja immateriaalioikeutta.

Internetin kautta löydettävä informaatio sekä tieteellisiä artikkeleita, joihin Helsingin yliopistosta on pääsy.

Opiskelijat kirjoittavat yksin ja ryhmissä yhteenvetoja annetuista aiheista. Lähiopetuskurssilla ryhmät alustavat sekä opponoivat muiden ryhmien alustuksia.

Kirjoitukset arvioidaan; tukena arviointiin voi käyttää vertaisarviointia. Lähiopetuskurssilla suulliset esitykset arvioidaan.

Osana arvostelua voi myös käyttää tenttiä, vertaisarvioinnin tasoa ja opiskelija aktiivisuus kurssilla.

Kurssia ei voi suorittaa erilliskokeena.

Pääpaino kurssin arvioinnissa on kirjallisilla töillä.

Kurssi arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5.

Kurssi järjestetään lähiopetuksena syksyllä (periodi I-II). Avoin yliopisto tarjoaa kurssin useita kertoja vuodessa monimuotokurssina, itseopiskelukurssina tai verkkokurssina.

Lähiopetuksessa ryhmätöillä ja suullisilla esityksillä on merkittävä osuus. Kirjalliset työt ovat pakolliset. Ryhmätyö vaatii läsnäoloa suullisten esitysten osalta.

Syksyn kurssin yhteydessä voi suorittaa englannin kielen opintoja kurssiin integroituna. Kieliopinnot vaativat läsnäoloa.